420 - Aan mijn leerlingen van vandaag wordt een enorme opdracht toevertrouwd.
Zondag, 6 mei 2012, 10 uur

Mijn liefste dochter, velen van Gods kinderen denken dat zij die een heilig leven leiden door Mijn Vader begunstigd zijn.

De waarheid is dat deze zielen, heilig en toegewijd als ze zijn, moeten werken voor de redding van andere zielen.

De andere zielen zijn de gewone mannen, vrouwen en kinderen die een druk leven leiden en weinig tijd maken voor gebed.

Velen bidden niet of spreken niet met Mij. Sommigen geloven niet in God. Anderen dan weer  wel. Vele van deze zielen leiden een goed leven.

Zij behandelen andere mensen met liefde en genegenheid van hart. Zij plaatsen de noden van anderen voor die van zichzelf. Zij geven geld aan goede doelen. Zij houden van elkaar. Maar zij gaan niet naar de Kerk, ontvangen geen sacramenten of aanvaarden niet dat Ik, Jezus Christus, besta.

Jullie zouden daarom denken dat zij verloren zielen zijn. In waarheid,  zijn zij dat niet.

Zij zijn Gods kinderen en Zijn licht schijnt door hen. Zij zijn niet verdoemd. Zij zijn bemind.

Mettertijd, wanneer hun het bewijs van Mijn bestaan zal getoond worden, zullen zij Mij onmiddellijk omarmen.

Het zijn enkel diegenen die zich bewust zijn van hun wrok tegenover Mijn Vader en die genieten van de genoegens van verdorven en boosaardige zonden, die verloren zijn. 

Zij die niet kunnen leven zonder doodzonden te begaan en wiens zielen zo zwart zijn omdat zij door Satan bezeten zijn, hebben het nodig om uit deze verschrikkelijke duisternis te ontsnappen. Zij zullen niet sterk genoeg zijn om dat te doen.

Zij zullen het bijna onmogelijk vinden om Mijn hulp te zoeken. Zij kunnen enkel gered worden door de gebeden van heilige en toegewijde volgelingen van Mij.

Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme zending gegeven, overeenkomstig maar dringender dan die welke Mijn apostelen werd toevertrouwd toen Ik ten hemel opsteeg.

Jullie rol, Mijn volgelingen, is deze zielen door jullie gebeden voor te bereiden op Mijn Nieuw Paradijs.

Gebeden kunnen hen bekeren.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik zulke zielen zal vergeven omwille van de edelmoedigheid van Mijn andere toegewijde dienaars, door hun lijden en gebeden.

Vergeet nooit de kracht van jullie gebeden. Die kracht is een gave aan jullie zodat jullie de zielen kunnen redden van jullie broers en zusters.

Onthoud dat Mijn Eeuwige Vader alle zondaars bemint. Maar grote vreugde vindt er plaats en tranen van vreugde worden vergoten voor elke zwarte en verloren ziel die gered wordt van het vuur van de hel.

Jullie geliefde Jezus