419 - God de Vader: aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankbaarheid.
Zaterdag 5 mei 2012, 12.00 u.

Mijn dochter, hoe belangrijk is de dag waarop de Heilige Geest, het Licht van Mijn Liefde, zal uitstromen over de aarde.

Dit is een zeer bijzondere gave. Het zal de harten van velen openen en vele zielen op de Waarschuwing voorbereiden.

Mijn Liefde kent geen grenzen.

Er is geen man, vrouw of kind die Ik uitsluit van Mijn verlangen om elk van hen stevig in Mijn armen te houden. Niet één zondaar is uitgesloten.

Mijn gaven aan de mensheid zijn overvloedig en Ik zal Mijn gaven blijven uitstorten als antwoord op diegenen die de kruistochtgebeden bidden die aan jou, Mijn dochter, gegeven worden.

Deze gebeden zijn van de hemel en niet van de pen van een mens.

Zij zijn voor deze tijden en zijn een machtig wapen tegen vervolging.

Deze gebeden worden gehoord telkens ze van jullie lippen komen, Mijn kinderen.

Zij zullen jullie grote beloningen verschaffen.

Aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankzegging.

Het is een wonder en het wordt gezonden naar ieder van jullie met Mijn Liefde voor allen.

Ga nu in vrede en liefde.

Jullie Vader

God, de Allerhoogste