418 - De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest.
Vrijdag 4 mei 2012, 21.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze zending moeilijk is om al Gods kinderen te overtuigen de Tweede Komst te erkennen, en dat het zou aanvaard worden als goed nieuws voor al Gods kinderen, onthoud dan het volgende. 

Net zoals elke mens afzonderlijk gemaakt is naar het beeld van God, Mijn Eeuwige Vader, zo schijnt het licht van Mijn Vader ook op een bepaalde manier doorheen elke ziel.

Kijk in het gezicht van eenieder die je ontmoet en je zult een glimp van God de Vader zien.

Dat kan slechts een blik zijn, een glimlach, een gebaar of een tederheid, maar het is daar.

Er is goeds in elke mens, zelfs in verharde zondaars. Sommigen zijn helemaal in die goedheid gehuld en mensen die met deze gave gezegend zijn trekken anderen als een magneet naar zich toe. In anderen is het slechts een glimp, maar evengoed aanwezig.

Wanneer je in de ogen kijkt van iemand wiens gedrag naar anderen toe wreed is, kan je toch nog altijd een straaltje van hoop zien dank zij de aanwezigheid van het Licht van God.

Het is het Licht in de zielen van Gods kinderen dat opnieuw moet aangestoken worden door Mijn boodschappen van liefde en hoop.

Hoe sterker het Licht, hoe meer de persoon gezuiverd is. Hoe meer mensen door het Licht van God gezuiverd zijn, des te meer zal de aarde  gezuiverd zijn.

Indien Gods Licht in de zielen van gelovigen sterker wordt, dan zal het kwaad verminderen  omdat de duisternis het Licht niet kan weerstaan.

Dat is de reden waarom nu opnieuw een uitstorting van de Heilige Geest over de hele wereld plaatsvindt. Dit is de tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest sinds 10 mei 2011.

Zij gaat vooraf aan Mijn Grote Goddelijke Barmhartigheid en zal ervoor zorgen dat het Licht in de zielen van gelovigen een nieuw inzicht zal voortbrengen.

Die Heilige Geest zal deze zondag 6 mei 2012 over de hele wereld neerdalen.

Velen zullen vrede en liefde voelen. Ik verzoek iedereen om te bidden voor deze gave om jullie zielen in onder te dompelen zodat zij Gods liefde zullen voelen en aan Zijn oproep zullen beantwoorden.

Kruistochtgebed (51) - voor de gave van de Heilige Geest.

O kom, Heilige Geest,

stort Uw geest van liefde, wijsheid en kennis uit

over mijn nederige ziel.

Vul mij met het licht van waarheid

zodat ik de waarheid van God kan onderscheiden

van de leugens die door Satan en zijn engelen verspreid worden.

Help mij om de toorts vast te grijpen

en de vlam van inzicht te verspreiden naar al wie ik ontmoet

door Christus, onze Heer, Amen.

Ga in liefde, licht en vrede.

Rust en sta Mijn Heilige Geest toe op jullie neer te dalen.

Ik bemin jullie.

Jullie Dierbare Jezus