417. Luister naar Mijn oproep met het oog op de uitstorting van Mijn Heilige Geest
Dinsdag 1 mei 2012, 20.00 u
.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jullie allen houdt in dat nu de Heilige Geest, opnieuw, over de hele mensheid wordt uitgestort om hen ertoe over te halen hun harten te openen.

Mijn zielen zullen de kracht van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt in geest, lichaam en ziel, weldra voelen.

Dat is zeer belangrijk om al Gods kinderen wakker te maken voor de waarheid.

Sommige mensen zullen de wereld dan op een andere manier zien.

En zij zullen alles in vraag beginnen stellen. Zij zullen niet langer slaaf willen blijven van meesters wiens enige doel is controle over hen uit te oefenen voor persoonlijk profijt.

Niemand zal in staat zijn deze macht van de Heilige Geest te negeren.

Heel de hemel ziet uit naar dat moment van verlichting dat een nieuwe dageraad, een nieuw begin zal scheppen.

De leugens waarmee jullie geconfronteerd worden verbergen een algemeen plan, ontstaan uit een wereldalliantie met de bedoeling om al jullie landen te controleren.

Door jullie landen afhankelijk te maken van multinationale ondernemingen om hun families te voeden, zullen jullie slaven worden. Nu reeds zijn zij bezig al wat jullie hebben weg te nemen, maar jullie zien dat niet.

Nu, met de gave van de Heilige Geest, zullen miljoenen (mensen) door dit masker van bedrog heenkijken en in verzet komen tegen deze hatelijke door vrijmetselaars  gecontroleerde groepen.

Deze gave zal jullie de wapenrusting geven die jullie nodig hebben om dit leger uit het spoor van jullie vernietiging te werpen.

Hoor Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest.

Jullie geliefde Jezus