416 - Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen
Maandag 30 april 2012, 17.45 u.

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet een verklaring geven aan al die mensen die in God geloven, maar die niet bidden of naar de Kerk gaan.

Velen weten niet hoe te bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.

Bidden wil zeggen: vragen.

Bidden wil zeggen: met elkaar praten.

Bidden wil zeggen: liefde laten blijken en dankbaarheid tonen.

Veel mensen vandaag, die goedmenend en edelmoedig zijn van hart, weten niet hoe te bidden. Sommigen zullen het onaangenaam vinden en zich niet op hun gemak voelen.

Anderen zullen denken dat er met hun gebeden geen rekening gehouden wordt.

O, hoe zeer bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd en toch, hoezeer verlang Ik hun Mijn diepe liefde te tonen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig Mij te vrezen. Al wat jullie moeten doen is Mij te vragen jullie vast te nemen en jullie te bemoedigen.

Laat Mij toe Mijn liefde te bewijzen. Spreek tot Mij in jullie eigen eenvoudige woorden. Niets zal Mij verbazen. Vertrouw Mij jullie zorgen toe terwijl Ik jullie harten zal geruststellen.

Laat Mij jullie helpen om echte vrede te voelen.

Vraag Mij jullie problemen te ontwarren. Ik zal jullie de waarheid laten zien zodat jullie zorgen er niet meer zo onoverkomelijk zullen uitzien.

Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van zijn dat Ik jullie zal antwoorden?

Wel, ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen met dit gebed om jullie te helpen je hart voor Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.

Kruistochtgebed (50)  - Jezus help mij te weten wie U bent.

O lieve Jezus, help mij te weten wie U bent.

Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb.

Help mij om in dit leven vrede te vinden

en moge de waarheid omtrent het eeuwig leven mij getoond worden.

Breng mijn hart tot rust,

verlicht mijn zorgen, geef mij vrede,

open mijn hart nu zodat U Mijn ziel

kan vullen met Uw liefde.

Amen.

Velen onder jullie zullen er niet in slagen nu tot Mij te komen. Maar dat is oké.

In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel.

Ik ben met jullie elke dag al beseffen jullie dat nu nog niet.

Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en de waarheid kennen van Mijn belofte om  jullie het eeuwig leven te verlenen in Lichaam, Ziel en Geest.

Ik verwacht jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd klaar is, meenemen naar de poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie vriend

Jullie geliefde Jezus