414 - De Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die mijn Zoon beminnen.
Zondag 29 april 2012, 10.00 u.

Mijn kind, jij mag nooit denken dat omwille van de eenzaamheid van deze bijzondere roeping, er geen bekeringen plaatsvinden.

Jouw zending is het, bekrachtigd door Mijn Eeuwige Vader, om onder al Gods kinderen de waarheid te verspreiden van de Tweede Komst van Mijn Zoon.

Het is belangrijk dat aan die kinderen die geen tijd besteden ter ere van Mijn Zoon noch Hem toegewijd zijn, verteld wordt wat er gaat gebeuren.

Gods kinderen moeten allemaal in al jullie gebeden vervat zitten, want Hij, Mijn Vader, bemint elkeen. Zelfs aan hen die hun harten voor Mijn Vader verhard hebben en Mijn Zoon niet willen erkennen, moet eeuwig leven gegeven worden.

Wanneer de gave van de Waarschuwing zal plaatsvinden, zullen vele zondaars verlicht worden en zich tot Mijn Zoon wenden om Zijn Barmhartigheid af te smeken.

Alleen dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die Mijn Zoon door jou geeft. 

Wanneer zij de waarheid zullen inzien dat de tijd voor Zijn Nieuw Rijk aanbreekt, dan zullen zij Zijn Heilig Woord verslinden.

Velen onder Gods kinderen zijn verward omtrent het bestaan van hemel en aarde. Velen zijn te bang om te denken aan het leven na de dood.

Mijn kind, er zal geen dood zijn voor hen die Mijn Zoon beminnen.  

In plaats daarvan zullen zij meegenomen worden in het Nieuw Tijdperk van Vrede en het Paradijs dat door Mijn Vader beloofd werd voor al Zijn kinderen.

Jullie moeten bidden dat al die verdwaalde en verloren zielen terug hun weg mogen vinden in de liefdevolle armen van Mijn dierbare Zoon, want anders zullen zij niet geschikt zijn om de poorten van het Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding