413 -God de Vader: Ik ben klaar, als de Vader van heel de mensheid, Mijn Zoon te zenden om zijn rechtmatige troon op te eisen.
Zaterdag 28 april 2012, 15.40 u.

Mijn dochter, deze maanden zijn een moeilijke tijd geweest, niet alleen voor jou, maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Ik ben de Vader van de Schepping en van de liefde, met een diepe hartstocht voor elk van Mijn kinderen ongeacht hoe zij Mij beledigen.

Er is zoveel voorbereiding vereist om te helpen zielen klaar te maken voor de komst van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

Heden lijdt een groot deel van de mensheid onder vervolging. Die vervolging omvat niet alleen armoede of gebrek aan geld, maar ook geestelijke honger. 

Als Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te zenden om Zijn rechtmatige troon op te eisen.

Ik alleen weet wanneer dat is. Zelfs Mijn Zoon is niet op de hoogte van die datum.

Ik kan jullie wel zeggen dat het spoedig zal zijn en dat de meesten van deze generatie, die vandaag leven, ook de dag van Mijn Zoons wederkomst in grote glorie zullen meemaken. 

Ik tref nu schikkingen om al Mijn kinderen te verzamelen aangezien Ik hen zal meenemen uit die vreselijke afgrond van lijden die zij in de wildernis te verduren hadden. 

Die wildernis werd veroorzaakt door Satan en al zijn gevallen engelen die op de aarde hebben rondgedoold sinds de val van Adam en Eva.

Vandaag vinden vele van Mijn kinderen het onmogelijk om in Mij, God hun Schepper en Vader te geloven.

Ik heb Mijn kinderen gezegend met intelligentie en een onafhankelijke vrije wil waarmee zij kunnen kiezen op welke wijze zij hun leven willen leven.  Om hen naar Mijn Koninkrijk te leiden gaf Ik hun de Tien Geboden die in steen zijn uitgehouwen.

Die zijn nooit veranderd, toch vonden Mijn kinderen dat zij intelligenter waren dan zij zijn en bedachten nieuwe betekenissen die voor Mij onaanvaardbaar zijn.

De tijd voor het einde van het rijk van al de demonen, die verbannen zullen worden en die de aarde overspoeld hebben, is bijna ten einde.

Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Julie tijd op aarde, zoals jullie die nu kennen, loopt ten einde.

Maar er is een nieuwe aarde, een Nieuw Paradijs dat jullie wacht.

Het zal al wat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, ver overtreffen en het werd reeds sinds geruime tijd voorbereid met liefde voor elke man, vrouw en kind.

Eindelijk zal Ik heel Mijn dierbare familie verenigen en wij zullen samen leven in harmonie, vrede, liefde en vreugde voor eeuwig.

Voor diegenen die weigeren het Nieuw Paradijs binnen te komen: Ik zal al doen wat in Mijn Macht ligt om jullie te beletten de erfenis te weigeren die jullie rechtmatig toekomt. 

Omwille van de gave van jullie vrije wil, die Ik nooit van jullie zal wegnemen, is de keuze aan jullie.

Al wat nodig is, is jullie hoofd naar Mij toe te wenden en jullie hart te openen.

Dan moeten jullie in Mijn armen lopen zodat Ik jullie mee naar huis kan nemen.

Dat is Mijn innigste en meest gekoesterde wens, al Mijn dierbare kinderen mee naar huis te nemen naar de rechtmatige plaats waar zij thuishoren.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste