411 - Heel de mensheid heeft de vrije wil totdat hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.
Woensdag 25 april 2012, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet, gewoon omdat zij dat niet willen. Zij weten wie Ik ben.

Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God, de Vader, toch kiezen zij ervoor God te negeren.

Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest achteloze wijze, en Mijn naam wordt gebruikt in de vloeken die uitgebraakt worden door hen die door demonen bezeten zijn.

Alleen wanneer mensen door een tragedie getroffen worden, komen zij tot stilstand en denken aan de dood en een toekomstig leven waarvan ze geloven dat het misschien komend is.

Daarom straf Ik die zielen soms, vanuit Mijn Barmhartigheid, om hen tot bezinning te brengen zodat Ik hen kan redden.

Door het lijden worden al die materiële aantrekkelijkheden, begeerd door de zinnen,  betekenisloos en ervaren voor wat zij zijn. Vluchtige nieuwigheden die in korte tijd weer zullen verdwijnen.

Veel zielen geboren in deze wereld zijn gezonden door de hemel. Zij kiezen het lijden, met inbegrip van de geaborteerde kinderen, als een middel om redding te bekomen voor de zondaars. 

Het is moeilijk voor het menselijk verstand om het Goddelijk Koninkrijk te begrijpen want geen enkel mens is met die gave gezegend.

Toen de gevallen engelen tegen Mijn Vader opstonden, heeft Hij - Mijn Vader -  nooit het recht van Zijn kinderen op hun vrije wil verbeurd verklaard want Hij zal nooit de gave wegnemen die Hij aan de mensheid schonk.

Heel de mensheid zal zijn vrije wil behouden totdat hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.

Satan buit de vrije wil uit. Wat hij niet kan bevechten is wanneer die uitverkoren zielen  hun eigen vrije wil opzeggen en hem aan God offeren.

Door dat offer te doen, door de aanvaarding van lijden, wordt Satans invloed verzwakt. Dan kunnen zondaars gered worden zelfs indien zij geen boete hebben gedaan. Dat is het wonder van het lijden.

Jullie geliefde Jezus