408 - Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Zondag 22 april 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat de tijd om Mij aan een ongelovige wereld voor te stellen niet meer veraf is.

Al Gods kinderen, die toegewijde volgelingen zijn, moeten Mij nu wegens hun trouw aan Mij, hun geliefde Jezus, helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Er is reeds zoveel tijd gegeven om zielen terug in Mijn Heilig Hart te lokken.

Dat was belangrijk, want zonder die tijd zouden maar zeer weinig zielen in staat zijn

Mijn Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Ik smeek al diegenen, in Mijn Heilige Naam, Mij toe te staan jullie te begeleiden om jullie te helpen de waarachtigheid van Mijn leer te verkondigen tot in elke uithoek van de wereld.

Predik eerst mijn eenvoudige onderrichtingen.

Liefde tot de naaste verwacht men van al diegenen die zeggen dat zij Mijn volgelingen zijn.  Spreek alleen over Mijn Tweede Komst.

Breng in herinnering van diegenen die jullie openlijk beschuldigen, dat Mijn belofte om glorievol weder te komen om levenden en doden te oordelen, vervuld zal worden gedurende het leven van deze generatie.

Mijn Heilige Geest zal de zielen overstromen van diegenen aan wie jullie Mijn Heilig Woord meedelen.

Maar eerst moeten jullie Mij deze bijzondere genade vragen. Voordat  Ik toesta dat jullie dat allerheiligste werk doen, verzoek Ik jullie Mij eerst om deze genade te vragen door het bidden van volgend Kruistochtgebed (48).

Kruistochtgebed (48) - Gebed om de genade te bekomen de Tweede Komst van Christus te verkondigen:

O, mijn Jezus,

verleen mij de genade Uw Heilig Woord te verkondigen aan heel de mensheid, zodat zielen kunnen gered worden.

Stort Uw Heilige Geest uit over mij, uw nederige dien(a)ar(res),

zodat Uw Heilig Woord kan gehoord en aanvaard worden, vooral door die zielen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Help mij om Uw Heilige Wil altijd in ere te houden en nooit diegenen te beledigen of te veroordelen die Uw Barmhartigheid afwijzen. Amen.

Ga nu, Mijn leger, want jullie hebben de wapenrusting gekregen die jullie nodig hebben om de mensheid te bekeren.

Jullie zullen in jullie zending belachelijk gemaakt worden, beledigd en uitgedaagd.

Weet dat wanneer dat gebeurt, jullie een echt kind van God zijn.

Vrees niet want Ik zal jullie de kracht geven om deze hindernissen te overwinnen.

Ik zal jullie de hele weg begeleiden. Ga in vrede en liefde.

Jullie geliefde Jezus