407 - De Maagd Maria: wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie altijd tot mij.
Zondag 22 april 2012, 10.00 u.

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig op de manier waarop Hij Zijn geliefde leger Zijn heilige verlangens ziet gehoorzamen om Zijn Kruistochtgebeden te bidden.

Deze gebeden zijn (bedoeld) voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen de bescherming te zoeken die zij nodig hebben om het hoofd te bieden aan de moeilijke tijden waarmee zo vele zielen geconfronteerd worden.

Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie geliefde Moeder, om voor jullie ten beste te spreken bij Mijn dierbare Zoon.

Vergeet nooit dat jullie persoonlijke offers, die aan God worden aangeboden, helpen om zo vele zielen op aarde te helpen.

Jullie gebeden worden altijd gehoord.

Zij worden nooit genegeerd, maar altijd verhoord overeenkomstig de Wil van Mijn Vader. Jullie moeten dus geduldig zijn, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in Mijn Zoon.

Geef Hem al jullie angsten en lijden en dan moeten jullie erop vertrouwen dat alles door Hem zal afgehandeld worden.

Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of jullie liefde voor Mijn Zoon levendig te houden, volgt er hier een speciaal Kruistochtgebed (47) als hulp om jullie liefde voor Jezus opnieuw aan te wakkeren.

Kruistochtgebed (47) - Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan

O heilige Moeder, Moeder van Redding voor de hele wereld,

bid opdat mijn liefde voor Jezus opnieuw kan opvlammen.

Help mij om de vlam van Zijn liefde te voelen zo dat zij mijn ziel verzadigt.

Help mij Jezus meer te beminnen.

Bid opdat mijn geloof, liefde en toewijding voor Hem sterker mogen worden.

Doe elke twijfel bekoelen die mij kwelt en help mij om duidelijk het Goddelijk Licht van de waarheid te zien dat uitstraalt van Uw geliefde Zoon, de Redder van heel de mensheid. Amen.

Ga in vrede, kinderen. Onthoud dat wanneer jullie Mij met heel je hart vragen om voor jullie te bidden dat Ik, de Moeder van Redding, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon zal voorleggen.

Ik zal nooit een verzoek negeren eens het in overeenstemming is met de wensen van Mijn Zoon en overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader.

Leer om meer te vertrouwen, kinderen. Wanneer jullie mijn dierbare Zoon vertrouwen, tonen jullie je liefde voor Hem.

Indien jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.

Alleen diegenen die zichzelf voor Mijn Zoon vernederen zullen gezegend worden met de genaden die gegeven worden om jullie geloof te versterken.

Geef nooit op wanneer jullie wanhoop voelen.

Wanhoop wordt door de duivel voortgebracht.

Keer jullie gewoon tot Mij en Ik zal voor jullie bidden opdat vrede in jullie ziel mag terugkeren. Wanneer jullie dat doen zullen jullie in staat zijn om de verzoeking, door de duivel opgezet, te verwerpen en jullie zullen vrij worden.

Jullie  heilige Moeder

Koningin van de Engelen

Moeder van Redding