406 - Geen miljoenen, maar miljarden zielen zullen zich bekeren
Zaterdag 21 april 2012, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet troost brengen aan al diegenen die deze boodschappen zouden vrezen.

Laat Mij jullie kalmeren, al Mijn geliefde volgelingen, door jullie te verzekeren van Mijn grote Barmhartigheid voor heel de mensheid.

Door de gebeden van Mijn dierbare volgelingen, die allemaal gehoord en verhoord worden overeenkomstig de goddelijke timing van Mijn Eeuwige Vader, begint er veel bekering tot stand te komen.

Geef de hoop nooit op. Jullie zijn de ruggengraat van Mijn zending op aarde om Mij de hele mensheid te helpen redden. Zodoende zullen jullie de pijn ondergaan van de zonden van anderen.

Ga er nooit van uit dat de zonden van anderen het licht van de Allerhoogste God zo kunnen verduisteren dat alles verloren is.

Zeer binnenkort zal iedereen getuige kunnen zijn van de Heerlijkheid van God die zal geopenbaard worden door Mijn Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Waarschuwing.

Geen miljoenen, maar miljarden zielen zullen zich bekeren. Dat wil zeggen dat Satans macht zal slinken terwijl Gods leger zal oprijzen in kracht om het beest te verslaan.

Heel de mensheid zal spoedig de waarheid omtrent haar bestaan kennen. Dat zal het keerpunt zijn voor Gods kinderen die zich zullen verenigen in voorbereiding op het Nieuwe Tijdperk van Vrede waar geen zonde meer zal bestaan.

Gebed is belangrijk omdat God de Vader elke mens bij zijn geboorte hier op aarde, de gave van de vrije wil gegeven heeft. Omwille daarvan, al heeft Hij de macht om eender wat te doen dat Hij wil, verlangt Hij dat Zijn kinderen naar Hem toekomen uit hun eigen vrije wil.

God de Vader wil Zijn kinderen niet dwingen Hem te beminnen.

Dat moet spontaan komen. Maar hoe kunnen jullie iemand beminnen die jullie niet kennen?

Dat is het probleem in de hedendaagse wereld. Maar weinigen kennen God de Vader. Zeer weinigen kennen Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten het gebed gebruiken zodat Mijn Vader speciale genaden kan doen neerkomen op al de zielen die in duisternis verkeren.

Dan zal hun Zijn Glorievol Licht getoond worden en zullen zij gered zijn.

Door jullie gave van gebed, zal God de Vader goddelijke tussenkomst gebruiken om diegenen die Hem niet kennen of niet weten dat Hij bestaat, dichter bij Zijn Hart te brengen. Veel zielen nochtans, die Mijn Vader wel kennen maar die Hem vrijwillig de rug toekeren, zullen verschrikkelijke kastijdingen meemaken.

Elke gelegenheid zal hun geboden worden, maar zij zullen God verwerpen.

Voor die zielen die zich verachtelijk gedragen, wat in sommige delen van de wereld gewoonte  is, zal de kastijding komen in de vorm van aardbevingen.

Die bepaalde wereldgroepen die voortgaan met de vernietiging van landen waarover zij heersen, zullen gestopt worden en streng gestraft worden door Mijn Vader.

Nogmaals, jullie gebeden zijn nodig om zulke zonden en de daarop volgende kastijdingen te matigen.

Nog een klein beetje tijd is nodig in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid om meer zielen toe te staan voorbereid te zijn op deze grote gebeurtenis.

Het is belangrijk dat het grootste gedeelte van de mensheid kan gered worden en dat alle zielen, met inbegrip van verharde zondaars, de kans krijgen om zich weer als eenheid met God te verenigen.

Het is Mijn grootste wens dat Ik in het Nieuwe Paradijs zal regeren over het overgrote deel van de mensheid. Jullie gebeden zullen Mij helpen om Mijn grote wens in vervulling te laten gaan zodat wij allen één familie worden in liefde en eenheid voor eeuwig en altijd.

Jullie geliefde Jezus