405 - Zelfs wie verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind
Vrijdag 20 april 2012, 15.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn kinderen moet gesproken worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind, geboren op deze aarde.

Zelfs zij die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind.

Ieder van jullie is een kind van God.

Daarom worden jullie door Satan en zijn demonen misbruikt, gekweld en gekwetst.

Tot die verharde zondaars, leden van Satans leger, die weten dat God bestaat maar die ervoor kiezen het beest te vereren, weet dit:

hoeveel eer jullie Satan ook bewijzen, denk eraan: hij bemint jullie niet. Hij haat jullie en wil jullie vernietigen.

Zijn beloften jullie een paradijs te schenken, zowel op aarde als erna, zijn lege leugens.

Zeer binnenkort zal jullie het bewijs gegeven worden van Mijn liefde voor jullie. Er zal in jullie hart geen twijfel bestaan, dat Ik, jullie geliefde Jezus, jullie wil omarmen, jullie vergeven en jullie eeuwige vrede, liefde, vreugde en geluk breng in Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs.

Wees nooit bang om jullie af te keren van het leven dat jullie nu leiden, waarin jullie verering koesteren voor al de gekende aanbiedingen van weelde, seks en ander materieel comfort die jullie aangeboden worden door Satan, wiens rijk hier op aarde weldra ten einde loopt.

Ik alleen, jullie geliefde Jezus, kan jullie redden.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik jullie wat dan ook zal vergeven wanneer jullie berouw koesteren.

Haast jullie, kom nu tot Mij.

Verspil geen seconde want jullie toekomstig geluk staat op het spel.

Ik beloof jullie eeuwig leven, vrede, liefde, vreugde en een prachtig Paradijs waar jullie zullen bemind en gekoesterd worden en waar jullie niets meer zullen verlangen.

Indien jullie Mijn hand van Barmhartigheid nu niet kunnen aanvaarden, dan zal jullie wanneer de tijd komt op de laatste dag, nog een laatste kans gegeven worden om Mij te vragen om erbarmen.

Wanneer die dag komt, zullen velen onder jullie de vergissing beseffen die jullie begaan hebben. Toch zal Ik jullie nog altijd omarmen als het lang verloren en zeer geliefde kind van God, ongeacht hoeveel schade jullie berokkend is door het kwaad.

Al wat jullie te doen hebben zal erin bestaan Mij te roepen en te vragen om Mijn Barmhartigheid.

Indien jullie op dit moment verwikkeld zijn in een web van bedrog en kwaad waaruit jullie niet kunnen ontsnappen, dan vraag Ik jullie een beroep op Mij te doen met deze woorden:

Kruistochtgebed (46) – Bevrijd mij uit de ketens van Satan

O Jezus, ik ben verloren.

Ik ben verward en voel mij als een gevangene verstrikt in een web waaruit ik niet kan ontsnappen.

Ik vertrouw op U, Jezus, om mij te hulp te komen en mij te bevrijden uit de ketens van Satan en zijn demonen. 

Help mij want ik ben verloren, ik heb Uw liefde nodig om mij de sterkte te geven in U te geloven en U te vertrouwen, zodat ik kan gered worden van dit kwaad en het licht mag zien zodat ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden.

AMEN.

Jullie geliefde Jezus