404 - Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen zelfs niet in de zakenwereld, de politiek of gelijk welk beroep.
Donderdag 19 april 2012, 20.00 u.

Mijn liefste dochter, Ik wil dat jij al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden verhoord zijn en dat daardoor veel onheil tot bedaren is gebracht.  Ik verlang ook dat het bekend wordt dat Ik als resultaat van jouw lijden, Mijn dochter, vier miljoen zielen heb kunnen redden.

Mijn barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag nog steeds in de wereld leven.

Andere offers die door Mijn volgelingen gebracht werden door vasten en gebed, helpen Mij om  mensen te redden van een verschrikkelijk lot.  Jullie sterkte, liefde, trouw en doorzetting betekent dat Satans kracht verzwakt wordt.

Het wil ook zeggen dat de macht van de wereldverspreide Een Wereld Groep vermindert. Jullie moeten weten dat gebed het kwade in de wereld verzwakt.

Hoe meer gebeden, hoe minder macht Satan heeft. Onderschat nooit de kracht van het gebed en het lijden van zelfs n persoon, want dat gebed bewerkt een grote opschorting voor diegenen die anders het vuur van de hel zouden tegemoet treden.

De liefde die jullie voelen, kinderen, die jullie gegeven werd als een natuurlijke gave bij de geboorte, is een zuiver iets.

Zelden komt haat jullie leven binnen onder de leeftijd van de jaren van verstand.

Kinderen onder die leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien de dingen op een eenvoudige en ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die jullie in je leven opnieuw moeten trachten te heroveren.

Wanneer jullie het leven bekijken op een eenvoudige manier, eer brengen aan God de Vader, de Schepper van alle dingen en Zijn geboden onderhouden, dan worden jullie opnieuw als een kind. Jullie worden zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en vrij van kwaadwilligheid. Dan zal jullie de kracht gegeven worden van de Heilige Geest zodat jullie geloof onwankelbaar zal zijn.

Jullie zullen worden als een kind, maar jullie zullen de wapenrusting van een strijder ontvangen, een oprecht en eerzaam lid van Gods Leger.

Te zijner tijd zullen jullie aan Mijn zijde regeren in het Nieuwe Paradijs.

Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Geef nooit liefde op voorwaarde dat zij iets terug zou geven.

Integendeel, geef liefde zonder dat zij met draden vast hangt. Geef anderen liefde als een gave van God. Zie iedereen die jullie in je leven ontmoeten door de ogen van God.

Elke mens werd door God geschapen en in de wereld gebracht door de liefde van God.  Hoewel sommige zielen geboren worden met een zwaar kruis om dragen, zij worden door God met liefde in de wereld gebracht.

Bemin elkaar, ondanks elkaars fouten, ter ere van Mijn Vader.

Ontdek elk gezicht en kijk ernaar alsof je deze persoon zou zien met Gods ogen.  Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om na te laten anderen te oordelen.

Probeer het beste en het goede te vinden in iedereen. Wees liefdevol en vriendelijk voor elkaar. Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen zelfs niet in de zakenwereld, in de politiek of enig ander beroep.

Wanneer jullie kwaad tegen komen, dat in anderen aanwezig is, bid dan vurig voor hun zielen en bied Mij, jullie Jezus, als boetedoening voor hun zonden een kleine blijk van offer aan.

Een beetje lijden, kleine offertjes brengen voor de zielen van anderen en gebed kunnen de intensiteit van voorspelde vervolgingen verzachten.

Wanneer jullie dat doen, dan kan de Barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld neerkomen als een stortvloed van genaden.

Bid, bid, bid opdat jullie gebeden helpen de mensheid voldoende voor te bereiden alvorens de Waarschuwing plaatsvindt, zodat maar weinigen verloren gaan nog vr hun de kans gegeven wordt te beleven hoe Ik hun Mijn grote gave aanbied van liefde, barmhartigheid en verzoening.

Jullie liefhebbende Jezus

Redder van de Mensheid