403 - Mijn boodschappen zijn voor alle religies en geloofsovertuigingen, met inbegrip van hen die niet geloven
Dinsdag 17 april 2012, 18.30 u.

Mijn boodschappen zijn voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van hen die niet geloven.

Negativisme wordt door Satan en zijn duivelse engelen veroorzaakt. Dat komt niet van God. Van God kunnen alleen liefde en vrede komen. 

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen aan jou voor de hele wereld bestemd zijn.

Zij worden gegeven voor alle religies en geloofsovertuigingen inclusief voor hen die niet geloven in het bestaan van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de hele wereld.

Kinderen, jullie moeten weten dat omdat aan jullie de Waarheid gegeven is over de Drie-Ene God, de Heilige Drie-eenheid die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat jullie een verantwoordelijkheid hebben om Mijn Heilig Woord aan de hele wereld te verkondigen. Of jullie nu al dan niet geloven dat Ik tot jullie spreek doorheen deze boodschappen, jullie moeten die arme zielen helpen die Mijn bescherming nodig hebben zodat zij kunnen gered worden.

Velen vragen zich af waarom deze boodschappen zo dikwijls verwijzen naar Satan. Mijn antwoord is dit: Satan en zijn gevallen engelen zwerven over de aarde op de uitkijk om mensen te kwellen.

Zij vallen hen aan door de zintuigen, meestal om hen aan te zetten tot het begaan van zonden van het vlees. Zij brengen gedachten in hun denken zodat zij gruwelijkheden begaan, die Mijn Vader beledigen.

In het geval van zielen, die reeds in zonde zijn, kunnen zij het lichaam bezitten. Wanneer dat gebeurt, kunnen deze arme bezeten zielen ravage aanrichten rondom hen.

In machtsposities kunnen zij vreselijke ongerechtigheid toebrengen aan diegenen waarover zij heersen.

Zij zullen wetten introduceren, die de Tien geboden tarten die door God de Vader afgekondigd werden.

In andere gevallen zullen zij grote angst in het leven van mensen brengen.

Negativisme wordt veroorzaakt door Satan en zijn duivelse engelen. Dat komt niet van God. Van God kunnen alleen liefde en vrede komen.

Voor al diegenen die hun leven willen bevrijden van negatieve gedachten en gevoelens is al wat vereist is devotie tot Mij, hun geliefde Jezus Christus.

Gebed, eenvoudige conversatie is voldoende. Vraag Mij in jullie eigen woorden jullie te helpen.

Wanneer het gesproken wordt vanuit het hart zal Ik onmiddellijk antwoorden en jullie helpen dichter bij Mijn Heilig Hart te komen.

Alstublieft, kinderen, laat Mij jullie stevig vasthouden en jullie de troost geven waarnaar jullie smachten in een wereld vol rampspoed, ongerechtigheid, wreedheid en haat.

Ik ben jullie levenslijn. Ik alleen kan jullie helpen. Alstublieft, roep tot Mij met dit Kruistochtgebed (45):

O Jezus, ik weet zeer weinig over U.

Maar alstublieft, help mij om mijn hart te openen om U toe te staan in mijn ziel binnen te komen zodat U mij kan genezen, troosten en vullen met Uw vrede.

Help mij vreugde te voelen, bestrijd alle negatieve gedachten en leer de weg die mij doet begrijpen wat U behaagt,

zodat Ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan waar ik een leven van liefde kan leven, van vreugde en bewondering met U voor altijd en altijd. Amen

Ik bemin jullie allen, lieve kinderen, ongeacht welke geloofsovertuiging jullie hebben, ongeacht hoeveel jullie gezondigd hebben, of hoeveel smart en onrecht jullie anderen hebben aangedaan.

Ik alleen kan jullie manier van leven veranderen.

De enige weg om jullie zelf te bevrijden van het moeilijk leven dat jullie leiden is op Mij beroep te doen zodat Ik jullie kan helpen.

Jullie geliefde Jezus