402 - Ik, jullie geliefde Jezus, zou nooit Mijn eigen Kerk kunnen ondermijnen
Maandag 16 april 2012, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep het uit tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.

Nochtans zal Ik Mij niet op de achtergrond houden en Mijn Kerk zien uiteenvallen, door de hand van een bepaalde sekte die niet het recht heeft om een rol te spelen in de Heilige Stoel. Want dat is precies wat de Valse Profeet en de bedriegers die Satan vereren proberen te doen. Zij willen de katholieke Kerk ten val brengen en haar in kleine stukjes breken.

Dat, Mijn kinderen, is de manier waarop Satan stelling zal nemen in een laatste opstand tegen God, de Schepper van alle dingen.

Dat boosaardig plan om Mijn Kerk te vernietigen, is al meer dan 100 jaar bezig, maar sinds 1967  is het toegenomen.

Veel bedriegers, die leden zijn van die kwaadaardige sekte, die Satan vereren, zijn de seminaries binnengegaan om zo een voet in het Vaticaan te krijgen.

Hun machten, hoewel door God de Vader toegestaan, waren tot nu toe beperkt. Nu de eindtijd nadert zal dat veranderen.

Deze boosaardige sekte zal nu elke macht loslaten om te verzekeren dat zij een nieuwe vervanging zullen kiezen voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI.

Al diegenen die Mijn leer kennen, zullen veranderingen zien in het verloop van de Heilige Mis.

Er zullen nieuwe seculiere weten geïntroduceerd worden die een belediging zullen zijn voor Mijn dood op het kruis.

Vele van Mijn toegewijde volgelingen zullen dat zien en zich gekwetst voelen. Hun opvattingen zullen verworpen worden en vele sacramenten zullen niet meer aangeboden worden.

Daarom is er veel voorbereiding nodig is. Tot die katholieken die gekwetst en verbijsterd zullen zijn, vergeet alstublieft niet dat Ik hier ben.

Roep Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de waarheid van Mijn leer te verkondigen.

Jullie moeten niet bang zijn om jullie af te keren van dwaalleringen.

Ik zal jullie leiden en beschermen op jullie reis en jullie zullen geleid worden door de kracht van de Heilige Geest.  

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus