401 - Mijn rest-Kerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek Openbaring verwezen wordt.
Woensdag 15 april 2012, 13.36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar jij moet Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek Openbaring moet bekendmaken opdat zielen weten wat te verwachten valt in deze eindtijd.

Jullie met weinig geloof, maar die Mijn Woord aanvaarden dat jullie gegeven wordt door deze profeet, weet dat jullie nederigheid en verlangen, voortkomend uit zuivere liefde voor Mij, jullie dichter gebracht heeft bij Mijn Heilig Hart.

Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk, waarnaar verwezen wordt in het Boek van de Openbaring.

Jullie zijn het product van de vrouw die leven gaf aan een mannelijk persoon en die weggestuurd werd in de woestijn, waar jullie afgezonderd zullen zijn, maar toch verenigd als ťťn, om Mijn Heilig Woord te verkondigen en de ware Evangelies te prediken.

De vrouw geeft geboorte aan Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet zal misleid worden.

Jullie, Mijn Kerk, zullen aan de kant geschoven worden naar de woestijn voor 1.260 dagen ( 3Ĺ  jaar), waar jullie zullen schuilen. Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde. Het zullen de trouwe leden van Mijn christelijke Kerken zijn, inbegrepen Mijn gewijde dienaars en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, die Mijn Kerk zullen moeten samenhouden.

Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren, want de H. Mis zal onder het bewind van de Valse Profeet zulke veranderingen ondergaan dat zij niet meer te herkennen is.

Jullie zijn Mijn trouwe volgelingen en al de Hemelse genaden worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is er in Mijn hart omwille van diegenen van Mijn volgelingen die weigeren naar Mij te luisteren.

Zij zullen door de Valse Profeet in een web getrokken worden, in de duisternis, en Ik kan hen niet redden.

Door hun eigen wil zullen zij Mij in het gelaat slaan.

Mijn Restkerk zal het Woord naar Mijn andere kinderen moeten verspreiden, ook naar diegenen die Mij in het geheel niet kennen.

Jullie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieŽn en Mijn Heilig Woord moeten verkondigen aan diegenen die geen christenen zijn of die de Tien Geboden niet kennen. Het zal jullie werk zijn om er voor te zorgen dat de Heilige Bijbel wordt gelezen en begrepen. Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten omtrent de volle betekenis van de zeven zegels in het Boek van de Openbaring , die Ik zal openbaren aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

De Twee Getuigen (in het)Boek van de Openbaring:

Jullie, Mijn volgelingen, zijn ťťn van de Twee Getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek van de Openbaring en die door de hemel zal beschermd worden.

Mijn Woord, gegeven aan jullie, Mijn Restkerk, mag als een lijk opzij geschoven worden, maar Mijn Woord zal nooit sterven.

De Joden zullen de Tweede van de Twee Getuigen zijn.

De twee lampen zijn Mijn christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk samen met die volgelingen van Mij die door de Valse Profeet zullen aan de kant gezet worden.

De twee Olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem-IsraŽl en het Nieuwe IsraŽl.

De Joden zullen eindelijk weten dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist om te ontbinden zoals een lijk.

Nogmaals: dit uitverkoren geslacht zal niet sterven.

Beiden zullen zij zich overwonnen voelen maar dat zal niet het geval zijn, want jullie zullen samen met alle andere religies, de ene ware Kerk vormen Ė het Nieuwe Jeruzalem dat uit de  as zal oprijzen.  Jullie zullen het verschrikkelijk boosaardige koninkrijk overleven dat zich zal aandienen onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de vuurzee zullen geworpen worden die de hel is.

Deze vervolging zal niet lang duren er zal jullie grote sterkte en bescherming gegeven worden.

Jullie zullen hulp ontvangen en vele leiders zullen onder jullie opstaan om jullie doorheen deze periode te leiden. Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en, door Mij geholpen te hebben Mijn Restkerk te bouwen, met Mij heersen in de Nieuwe Hemel en Aarde die zal verschijnen bij Mijn Tweede Komst.

Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn zal een zeer korte tijd gegeven worden om te kiezen.

Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet zijn en tegen Mij of jullie zullen voor Mij zijn.

Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de misleider gestolen worden. Hoe hard dit ook klinkt, het is de waarheid.

Alle kinderen van God zullen het bewijs van Mijn Tegenwoordigheid krijgen tijdens de Waarschuwing.

Bid opdat jullie dan de waarheid zullen aanvaarden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie vanuit de hemel oproept om jullie ogen te openen zodat jullie kunnen zien en om te luisteren zodat jullie kunnen horen voor het te laat is.

Jullie geliefde Jezus