399. De volgende Paus mag dan wel door leden van de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal de Valse Profeet zijn
Donderdag 12 april 2012, 11.27 u.

Mijn liefste dochter, veel mensen in de wereld verwerpen Mij nog steeds en dat heeft veel te maken met de publieke opinie.

Er is zoveel duisternis over al Gods kinderen neergekomen dat nog maar zeer weinigen de moed hebben om Mijn Woord openlijk te verkondigen.

Gelovigen zijn bang van het verbale misbruik en de gemene bespottingen die zij zouden moeten verduren wanneer zij openlijk over Mijn Heilig Woord zouden spreken.

Zelfs vrome volgelingen ontbreekt het aan lef om op te staan en de boosaardige wetten aan te vechten die in hun landen worden geïntroduceerd en die het woord van Mijn Vader tarten.

Uit vrees te worden uitgesloten zijn priesters beschaamd om opgemerkt te worden terwijl zij opkomen voor de waarheid van Mijn leer.

Nu, meer dan ooit, omwille van de schaamte die zij moeten doorstaan wegens de verderfelijke  zonden van sommige van hun eigen orden, achten zij het onmogelijk om hun stem te laten horen.

Wanneer een moedige gewijde dienaar toch besluit om op te staan en de waarheid van Mijn leer te verdedigen, dan lijden ze verschrikkelijk. Zij worden beschuldigd van  gebrek aan verdraagzaamheid, gebrek aan medelijden, gebrek aan liefde en gebrek aan respect voor de mensenrechten.

Zie, kinderen, de waarheid van Mijn leer, uitgesproken door Mijn gewijde dienaars, wordt behandeld als een leugen.

Terwijl de leugens, die verdraaide versies van de waarheid van de Heilige Schrift, in plaats daarvan aangeboden worden als de waarheid.

Satan heeft zoveel zielen overwonnen, met inbegrip van leiders binnen Mijn eigen Kerk, dat vele onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te zweren aan Mijn Heilige Wil.

Hoe ben Ik verlaten en aan de kant geduwd om de leugens toe te laten, ingezaaid in de geest van Mijn gewijde dienaars, om door de meerderheid aanvaard te worden.

Deze verderfelijke leugens reiken veel verder dan dat.

De waarheid van Mijn Bijbel, vervat in het Boek van de Openbaring, is door Mijn vele kerken geïnterpreteerd geworden. Zoveel variaties, allemaal gebaseerd op menselijke interpretatie.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste echte paus op aarde.

Peter, de Romein, is Mijn Peter, de originele apostel die Mijn Kerk vanuit de Hemelen zal besturen onder de leiding van Mijn Eeuwige Vader. Dan, wanneer Ik zal komen om te heersen  bij de Tweede Komst, zal hij regeren over al Gods kinderen wanneer alle religies één

Heilige Katholieke en Apostolische Kerk zullen worden.

Ik spreek alleen de waarheid, Mijn dochter.

Ik moet jou waarschuwen dat nu nieuwe zelfverklaarde profeten zullen opstaan, die Mijn Heilig Woord zullen tegenspreken dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is. 

Eerst zullen zij gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen.

Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen zijn en hun betekenis zal vaag zijn en een beetje verwarrend. Velen zullen die zwakheid uit hun gedachten zetten en hun boodschappen omarmen omdat zij in lijn lijken te zijn met de Heilige Schrift.

Wanneer vele zielen zullen verleid zijn, dan zal de aanval beginnen.

Mijn dochter, zij worden gezonden om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus – die na Mijn geliefde plaatsvervanger Paus Benedictus komt - te aanvaarden. Deze Paus mag dan door leden binnen de katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal de Valse Profeet zijn.

Zijn kiezers zijn wolven in schaapsvacht en leden van de geheime en boosaardige  groep van vrijmetselaars geleid door Satan.

Zo zal Satan Mijn Kerk trachten te vernietigen.

Spijtige genoeg zal deze Valse Profeet, een grote aanhang aantrekken. Zij die zich tegen hem verzetten zullen vervolgd worden.

Loop kinderen, terwijl jullie nog kunnen. Stel de leugens aan de kaak die jullie zullen aangeboden worden door diegenen die jullie zullen proberen te overtuigen van de echtheid van de Valse Profeet.

Wees sterk, blijf trouw aan Mij, jullie Jezus. Twijfel nooit aan Mijn Heilig Woord.

Het Boek van de Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet.

Niet alle geheimen die erin vervat zitten zijn al door jullie gekend. Ik zal alles openbaren door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, al zal de waarheid heftig aangevallen worden en als ketterij behandeld.

Onthoud één belangrijke les. Toen Ik voor de eerste keer kwam en op aarde was, werd Mijn Woord ook als ketterij beschouwd.

Mijn Woord, dat nu aan jou gegeven wordt, zal bij Mijn Tweede Komst ook als dusdanig beschouwd worden door gelovigen, inclusief Mijn gewijde dienaars die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen.

Satan zal vele zielen offeren om zijn laatste begeerte te bevredigen, namelijk de grootste zielensmart te veroorzaken.

Wees ervan overtuigd dat het de katholieke Kerk zal zijn, door Mij gesticht en onder de leiding gesteld van Mijn geliefde apostel Petrus, die het meest zal te verduren hebben tijdens deze eindtijden.

Wees ten allen tijde waakzaam. Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (44) –

Sterkte om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij te concentreren op Uw leer

en ten allen tijde uw Heilig Woord te verkondigen.

Sta mij nooit toe in de verleiding te komen om de Valse Profeet te verafgoden

die zal proberen zichzelf voor te stellen als zijnde Uzelf.

Houd mijn liefde voor U sterk,

geef mij de genaden van onderscheiding zodat ik nooit

de waarheid die in de Heilige Bijbel staat zal verloochenen,

ongeacht hoeveel leugens worden opgedist

om mij ertoe aan te zetten mij af te keren van Uw ware woord.

Amen.

De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift.

Het Boek van de Openbaring openbaart niet alles omdat Ik, het Lam van God, nu pas kom om het boek te openen voor de hele wereld.

Eender welke menselijke interpretatie met betrekking tot de 1.000 jaren moet niet vertrouwd worden. Jullie moeten enkel vertrouwen in het woord van God.

Jullie geliefde Jezus