398 - De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je verteld worden dat dit werk van Satan komt.
Woensdag 11 april 2012, 21.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij soms de genaden die Ik je gegeven heb in twijfel trekt?

De gave om in de zielen te lezen werd jou gegeven zodat je de intenties kon onderscheiden van die arme zielen die zullen proberen Mijn Heilig Woord te ondermijnen.

Deze gave zal je in staat stellen medelijden te voelen met zulke zielen en hen helpen om het ware pad naar eeuwig leven te vinden en hun zielen te bevrijden van de kwelling die zij doormaken.

Die gave zal je ook in staat stellen valse profeten te herkennen.

Jij zult onmiddellijk weten wie in Mijn naam komt en wie niet.

Eerst zul je een verschrikkelijke doordringende angst voelen omdat je Satans werk zult herkennen. Je zult onmiddellijk weten wanneer hij in anderen aanwezig is.

Wanneer hij je, door anderen, aanvalt, zul jij je voelen alsof iemand je in de maag gestampt heeft.

Je zult je misselijk voelen wanneer je oog in oog komt te staan met iemand wiens ziel door Satan gestolen werd, je zult beven en je duizelig voelen.

Niettemin zul jij tot zulke zielen spreken met Mijn woorden en dat met een kracht waarvan jij zult beseffen dat het niet de uwe is.

Velen die tot jou zullen komen met zuivere harten, zullen het licht voelen en Mijn tegenwoordigheid zal door hun lichamen stromen.

Weinigen, met nederige harten en een diepe liefde voor Mij, zullen nalaten Mijn Heilige Geest te beantwoorden die jouw ziel overstroomd heeft. 

Mijn dochter, dit is nu een moeilijke fase in jouw zending.

De haat tegen jou zal toenemen.

Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan komt.

Weet jij niet hoe Satan, de misleider, werkt? Hij overtuigt goede zielen ervan dat wanneer Mijn woord gesproken wordt, het niet van Mij komt.

Hij probeert anderen ervan te overtuigen, door hun angst voor hem, dat de karaktertrekken die hem eigen zijn, in anderen aanwezig zijn.

Hij veroorzaakt twijfels en verontrusting in zielen door ze te misleiden. Door hen blind te maken voor de waarheid en door hen te verhinderen genaden te ontvangen die door Mij bestemd werden om hun zielen te heiligen.

Diegenen die hij het meest aanvalt zijn zij die Mij het meest nabij zijn.

Dit behelst niet alleen zieners en profeten, maar de ware zielen die Ik nodig heb om Mijn leger te vormen. Dat leger zal Satan verslaan. Hij weet dat en zal zijn speurtocht naar zielen nooit opgeven.

Onthoud echter dit. Satan heeft niet de macht die Ik heb. Hij kan de Heilige Drie-eenheid niet verslaan. Hij staat machteloos tegenover Mijn Moeder aan wie het gezag gegeven werd om hem te vernietigen. Hij vreest Haar.

Tot al diegenen die twijfelen aan Mijn woord, gegeven door deze boodschappen, alstublieft vraag aan Mijn geliefde Moeder om jullie dichter te brengen bij Mijn Heilig Hart.

Vraag Haar jullie te omhullen met Haar heilige Mantel en jullie de bescherming te geven die jullie nodig hebben tegen de duivel.

Onthoud dat de duivel vol haat is.

Wanneer jullie enige vorm van haat vinden in jullie hart, vooral tegenover Mijn heilige boodschappers, weet dan dat Satan jullie bekoord heeft om te zondigen.

Dan moeten jullie Mij de genaden vragen om jullie sterk te maken.

Onthoud, Ik zal Mij nooit afkeren van een van jullie, zelfs niet van diegenen onder jullie die Mijn boodschappers haten noch van die zielen die Mij verwerpen.

Jullie liefhebbende Verlosser

Jezus Christus