397. De Maagd Maria: De tijd voor mij om het serpent te verpletteren komt naderbij.
Dinsdag 10 april 2012, 20.45 u.

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis, de Maagd Maria, Moeder van Jezus die mens werd.

Mijn kind, de tijd voor de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is dichtbij.

De tijd voor Mij om het serpent te verpletteren komt naderbij. Maar zolang Satan en zijn demonen niet in de woestenij geworpen zijn, zal er nog veel verwarring op aarde opkomen.

Voor gelovigen in Mijn Zoon, zal het een tijd van kwelling worden. Zij zullen in twee verschillende richtingen getrokken worden door de katholieke Kerk.

De ene helft zal geloven, uit plicht, dat het nodig is de Valse Profeet te volgen, de paus die Paus Benedictus XVI zal opvolgen.

Hij, het beest, is gekleed als een lam, maar hij is niet van Mijn Vader, God de Allerhoogste, en hij zal arme zielen bedotten met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen.

Velen zullen hem volgen en geloven dat hij door God gezonden is om over Zijn Kerk op aarde te heersen. Helaas zullen velen zijn leer volgen die beledigend zal zijn tegenover Mijn Vader.

Anderen, vervuld van de Heilige Geest en beschikkend over de genaden van onderscheiding omwille van hun nederige zielen, zullen meteen weten dat er een bedrieger zit in de Kerk te Rome.

De nieuwe valse paus is reeds plannen aan het smeden, nog voor hij de troon van de Stoel van Petrus bestijgt, om de leer van Mijn Zoon af te keuren. Dan zal hij Mij, de Heilige Moeder van God afkeuren en Mijn rol als Medeverlosseres belachelijk maken.

Mijn kind, uw rol gaat zelfs nog moeilijker worden dan voorheen. Want vele van Mijn kinderen zijn verward. De beledigingen waarmee jij dagelijks te maken hebt, de kwellingen die jij doorstaat in naam van Mijn Zoon, zullen toenemen.

Wees nooit bevreesd om de wereld de waarheid te zeggen, Mijn kind.

Jij bent sterker gemaakt ten gevolge van het fysieke en mentale lijden dat jij aanvaardt in naam van Mijn Zoon om alzo zielen te redden.

Elke inspanning zal geleverd worden, vooral bij een bepaalde kring binnen de katholieke Kerk, om Mijn boodschappen aan jou te verwerpen.

Jouw gehoorzaamheid en trouw aan Mij en Mijn geliefde Zoon zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren. Dat kan je ertoe brengen af te dwalen, maar indien dat zou gebeuren, zal dat niet lang duren.

Bid, Mijn kind, voor al Gods kinderen die, zonder eigen schuld, meegetrokken worden in de laatste strijd voor zielen.

Dat alles moet gebeuren want het staat opgeschreven in het Boek van Mijn Vader.

Al de engelen in de hemel beschermen jou, Mijn kind, in deze enigszins eenzame missie.

Vergeet nooit hoe belangrijk het gebed is.

Bid, bid, bid, want zonder gebed, vooral het bidden van Mijn heilige Rozenkrans, is Satan in staat je weg te trekken van het Heilig Woord van Mijn dierbare Zoon.

Vergeet ook niet het belang van het vasten want dat drijft de bedrieger in het nauw.

Zonder regelmatig gebed, Mijn kinderen, zal het moeilijk zijn om dicht bij Mijn Zoon te blijven. Wees nooit bang voor de toekomst, kinderen, want eens jullie dicht bij Mijn Zoon blijven, zullen jullie beschermd zijn en de nodige genaden gegeven worden om jullie zielen en die van jullie families voor te bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede, dat al zolang geleden voorzegd werd.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Aarde

Moeder van Redding