396 - De Maagd Maria: Het Tijdperk van Vrede waarover ik sprak te Fatima is vergeten.
Maandag 9 april 2012, 10.00 u.

Mijn kind, de wereld ondergaat omzeggens de laatste veranderingen terwijl de strijd om zielen verhevigt.

Satan zal de katholieke Kerk schade toebrengen en Ik, de Moeder van God, zal betrokken worden in de splitsing van de Kerk.

Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster wordt door afdelingen binnen de katholieke Kerk niet aanvaard.

Ik word in vele kringen niet aanvaard met betrekking tot de rol die Ik moet spelen in de redding van zielen.

Mijn arme Zoon is zo gekwetst door de manier waarop Ik, de Moeder van God, werd verworpen.

Mijn rol om de slang te vernietigen werd niet begrepen.

Ik werd gezegend met de genaden en de macht om de duivel te verslaan en te vernietigen.  

Hij, de duivel, heeft binnen de katholieke Kerk vele volgelingen die de macht bestrijden die Mij gegeven werd door de Allerhoogste God.

Het Tijdperk van Vrede waarover Ik te Fatima sprak is vergeten.

Dat Tijdperk van Vrede zal plaatsvinden na de Tweede Komst van Mijn Zoon en zal 1.000 jaren duren.

Het zal tot stand komen wanneer hemel en aarde zullen samensmelten als één glorievol Nieuw Paradijs.

Omwille van het geloof van Mijn kinderen en hun toewijding aan Mij, hun geliefde Moeder, zullen vele zielen het Nieuwe Paradijs binnengaan.

Satan werkt nu ijverig om leden van de katholieke Kerk ervan te overtuigen dat dit niet zal gebeuren.

Mijn rol als de Moeder van Redding en Medeverlosseres, aan de zijde van Mijn geliefde Zoon, om de Tweede Komst aan te kondigen, wordt ontkend.

Kinderen, bid opdat deze zielen, slachtoffers van de bedrieger binnen de katholieke Kerk, Mijn kinderen niet wegjagen van hun moment van redding.

Bid, dat Paus Benedictus kan verhinderen dat dit kwaad binnendringt in de hele katholieke Kerk.

Geef het nooit op, kinderen, te strijden voor de waarheid.

De belofte van Mijn Zoon om terug te keren om de mensheid het eeuwig leven in het Paradijs te schenken staat op het punt in vervulling te gaan. Maar Hij zal tegengewerkt worden bij elke stap onderweg door die zielen die het bedrog van de duivel hebben toegestaan om hun denken te vervormen.

De trouw aan Mijn Zoon zal binnen de Kerk verzwakken.

Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zal niet aanvaard worden.

Bid opdat de priesters van Mijn Zoon zouden sterk blijven en dat zij de waarheid zullen verdedigen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding