394 – Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en kan nooit ophouden te bestaan.
Zaterdag 7 april 2012, 10.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma waarover Ik gesproken heb is in de Katholieke Kerk begonnen.

Mijn leer, die nooit veranderd is sinds Mijn Heilige Schrift eindigde met het Boek van de Openbaring, wordt nu aangevochten. Doorheen de eeuwen zijn er een aantal betwistingen,  meningen en theologische beoordelingen geweest omtrent Mijn Heilig Woord.

Vele voortreffelijke mannen stelden de voorschriften en onderrichtingen in vraag die Ik aan de mensheid meedeelde. Sommige van Mijn onderrichtingen werden afgezonderd van de rest,  geanalyseerd, nieuwe interpretaties werden gezocht en nadien ook aanvaard. 

Toch is dat niet nodig geweest. Want de waarheid is aan de mensen gegeven door de profeten die voor Mij kwamen en dan door Mij tijdens Mijn tijd op aarde.

De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.

Andere informatie, die niet vervat zit in de Heilige Schrift, werd door  uitverkoren zielen aan de wereld gegeven, maar slechts omwille van één reden. Om jullie te helpen over Mijn offer aan de mensheid na te denken en jullie te tonen en eraan te herinneren hoezeer Mijn Hart vol liefde is voor al Gods kinderen.

Om het even welke goddelijke openbaringen die vandaag aan de wereld gegeven worden zijn er om jullie te helpen jullie voor te bereiden op het Eeuwig Leven.

Mijn leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu aangevallen als eerste van vele betwistingen die uiteindelijk zullen leiden tot de splitsing in de Kerk.

Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden die de moderne opvattingen beter zullen liggen en zo, dat zij gemakkelijk passen voor hen die - met hoogmoed in hun zielen - de nood voelen om de mensen gerust te stellen eerder dan gehoorzaam te zijn aan de leer van de Kerk.

Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en zij kan nooit ophouden te bestaan.  

Velen, zowel binnen als buiten de Kerk, zullen proberen om haar structuur te vernietigen.

Bid opdat Mijn heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zou blijven te midden van de oppositie waarmee hij nu te maken heeft.

Dit is een doelbewuste aanval door  diegenen die verbonden zijn met de Valse Profeet om een nieuwe kerk tot stand te brengen.

Deze sluwe mensen willen jullie doen geloven dat het om dezelfde Kerk gaat, maar dat kan niet.

Hoe kan Mijn Kerk, met nieuwe gedragsregels, verdraaide versies van de waarheid die Ik aan de wereld gaf, Mij vertegenwoordigen?

Dat kan niet. Het is daarom dat Mijn Vader zijn Kerk, de ware en trouwe gelovigen, zelf

zal leiden vanuit de Hemel.

Hij zal de sleutels bijhouden tot de Tweede Komst wanneer het Nieuwe Jeruzalem, de ene ware Katholieke Kerk, uit haar as zal herrijzen om door al Gods kinderen, alle religies, alle geloofsovertuigingen eenstemmig  teruggewonnen te worden.

Dat is de manier zoals het bedoeld was: in volle en definitieve vereniging in het Nieuwe Tijdperk van vrede op aarde.

Jullie geliefde Jezus Christus.