392 – Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke betekenis.
Dinsdag 5 april 2012, 8 u.

Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke betekenis.

Mijn Vader zond Mij in de wereld en offerde Mij als een losprijs om de wereld te redden van de Vuren der Hel.

Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen. Mijn dood was een bijzondere genade, vrij van welke verplichting ook van jullie kant behalve de Barmhartigheid te aanvaarden die Mijn Eeuwige Vader jullie gegeven heeft.

Dat geschenk is aangeboden om de mensheid toe te laten tot de gave van verzoening zodat zij geschikt gemaakt kan worden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan.

Voordat Ik gekruisigd werd was Ik aanwezig op een zeer belangrijk Paasfeest met Mijn Apostelen, de nacht voor Mijn Dood op het Kruis.

Dit Laatste Avondmaal voorziet in een andere speciale gave. De gave om de Heilige Eucharistie te vieren is een sacrament van liefde om jullie te voorzien van een unieke gave  waardoor jullie Mij waarlijk kunnen ontvangen in de Heilige Communie.

Mijn werkelijke aanwezigheid in de Heilige Eucharistie, wanneer die gevierd wordt tijdens de Heilige Mis, verleent in de wereld vandaag zeer bijzondere genaden aan diegenen die in staat van genade verkeren, die Mij beminnen, die Mij ontvangen.

Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden op een wijze die jullie geloof zal versterken wanneer jullie Mijn waarachtige  aanwezigheid in de Heilige Eucharistie erkennen.

Indien jullie Mijn tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie verwerpen, dan verwerpen jullie een van de meest betekenisvolle gaven die ik naliet toen Ik naar de aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.

Ik stierf om jullie te redden en dat is in zichzelf al een grote gave.

Maar Ik liet jullie een zeer bijzondere gave na waarin jullie Mij kunnen ontvangen in verstand, lichaam en geest.

Aanvaard Mijn tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichter in werkelijke vereniging komen met Mij.

Aanvaard Mij.

Verloochen Mij niet.

Ontken Mij niet.

Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat jullie deze gaven ontvangen hebben omwille van de liefde van God de Vader.

Overweeg nu de wezenlijke waarheid van Mijn leer.

Aanvaard Mijn Kruisiging niet zonder ook de gaven te aanvaarden die jullie zijn aangeboden bij Mijn Laatste Avondmaal. Indien jullie zo doen dan verhongeren jullie je ziel bij gebrek aan het voedsel des levens.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid