391 - Alstublieft, bid Mijn Barmhartigheidrozenkrans en start Mijn Noveen op Goede Vrijdag
Woensdag 4 april 2012, 01.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is bijna tijd voor de wereld om stil te staan en Mijn dood op het Kruis te overwegen.

Dit is de periode van 2012 waarin Ik dringend jullie gebeden nodig heb voor diegenen die Mij niet zullen (h)erkennen en voor hen die Mij niet kennen.

Het zal jullie zaak zijn, Mijn geliefde volgelingen, Mij te helpen deze arme zielen te redden die Ik dicht aan Mijn boezem moet brengen zodat Ik hen kan voorbereiden op Mijn Nieuw Paradijs.

Kinderen, Ik heb het nodig dat jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans bidden en beginnen met de 9-daagse Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid op Goede Vrijdag.

Het is belangrijk dat velen van jullie deze noveen volbrengen voor andere zielen. Jullie zullen grote genaden ontvangen en hiervoor zal Ik jullie nooit in de steek laten. Ik zal jullie ziel redden wanneer jullie voor Mij zullen komen op de Dag van het Oordeel.

Jullie moeten het nooit moe worden te bidden om andere zielen te redden. Jullie zijn Mijn leger en door de genaden die Ik jullie geef, zullen jullie samen met Mij werken om de aarde te reinigen van zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden valt niet allen van jullie gemakkelijk. De beste manier is jullie te verenigen met Mijn droevig lijden en Mijn lijden te overwegen, in bijzonder Mijn agonie in de Hof (van Olijven). Mijn grote barmhartigheid is dan het krachtigst. Het was precies omwille van de zondaars, inclusief elke heiden die nooit de kans zouden krijgen Mij te leren kennen, dat Ik het meest gekweld werd.

Diegenen van jullie die Mij beminnen, weten dat.

Hoe meer jullie volledig in Mij vertrouwen, hoe sterker Mijn Barmhartigheid is. Hoe meer Ik kan vergeven. Mijn Barmhartigheid is zo machtig dat Ik de zonden van heel de mensheid kan wegvegen.

Zij die in Mij geloven, Mij vertrouwen, kunnen grote heiligheid bereiken door het helpen redden van de zielen van hun broeders en zusters door dat als een prioriteit te stellen. Zij doen dit door hun liefde voor Mij, want zij weten dat dit Mij veel troost schenkt.

Jullie, Mijn zuivere en ware volgelingen die Mij zo beminnen, weet dat het dank zij jullie edelmoedigheid van hart is dat Ik zondaars kan redden.

Jullie moeten begrijpen dat het voor de zondaars was dat Ik gestorven ben en dat zij degenen zijn waarnaar Ik het meeste dorst. Ik heb veel medelijden met zondaars.

Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volledig op Mij vertrouwen. Door dat te doen verleen Ik een aantal bijzondere genaden.

Hoe meer jullie Mijn hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is omwille van die band die er tussen jullie en Mij is dat jullie Mij kunnen helpen andere zielen te redden van het ten ondergaan in wanhoop en hopeloosheid.

Denk aan de macht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidnoveen en het aantal zielen die jullie voor Mij dit jaar zullen redden.

Jullie geliefde Jezus

Voor de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid:

http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=3380