389 - Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding
Maandag 2 april 2012, 15.30 u.

Mijn innigst geliefde dochter, jij moet rusten nu, want de aanvallen van hen die Mijn ware woord niet kunnen aanvaarden duren voort.

Het is jou niet toegestaan om Mijn woord te verdedigen, maar nu gelast Ik jou je niet in te laten met diegenen die Mijn woord in twijfel trekken, want dat is niet jouw verantwoordelijkheid.

Mijn dochter, hoe verleidelijk het ook is om de echtheid van Mijn allerheiligste woord aan de mensheid in deze tijden te bewijzen, jij moet dat niet doen.

Ik antwoordde Mijn scherprechters nooit tijdens Mijn kruisiging. Jij moet niet proberen om antwoord te geven aan diegenen die Mij door Mijn boodschappen wensen te vervolgen.

Het is niet op jou, Mijn dochter, dat zij kwaad zijn, maar op Mij.

Ik kan de wereld enkel zeggen hoe zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Ik kan hen niet dwingen.

Negeer zulke beschimpingen. Vele komen van oprechte zielen die de nood voelen om vragen te stellen. Maar het is jou niet toegestaan dat te doen. Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding. Ik alleen heb de verantwoordelijkheid voor hun zielen. Zelfs wanneer jij lijden offert om zielen te redden, het is nog altijd niet jouw verantwoordelijkheid.

Ga dus en zeg aan diegenen die twijfelen dat Ik het was die na Mijn verrijzenis voor Mijn apostel Thomas stond en hem aankeek. Pas toen hij mijn wonden aanraakte, geloofde hij ten volle.

Spijtig genoeg wordt aan vele zielen in de wereld deze luxe niet geboden.

Zij moeten weten dat de tijd kort is om hun zielen voor te bereiden. Het is hun eigen vrije keuze of zij al dan niet Mijn oproep beantwoorden.

Jullie Jezus