388 - Mijn nieuwe wonderen zullen aan de wereld getoond worden
Zaterdag 31 maart 2012, 11.00 u.

Mijn innig geliefde dochter, jij moet dapper blijven doorheen je lijden en niet toelaten dat er angst in je hart binnenkomt.

In vereniging, waarlijk met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin Mijn dood op het Kruis wordt herdacht.

Dat is geen toeval. Want het lijden dat jij en andere zulke uitverkoren zielen deze week  doormaken, zal miljoenen zielen redden van het vuur van de hel.

Net zoals Ik pijn, marteling en dood onderging om de mensheid te redden van de eeuwige verwerping, zo redden ook slachtofferzielen andere zielen zodat hun de gave van eeuwig leven kan gegeven worden.

Ongeacht hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het geschenk dat het voor de mensheid betekent.

Kinderen, als de Goede Week begint, beschouw dan Mijn Passie op het Kruis.

Niet alleen het lijden maar (ook) het geschenk van vrijheid dat zij de hele mensheid aanbiedt.

Niet één ziel, zelfs niet de wrede en verstokte zondaar die onder invloed staat van Satan, zal worden uitgesloten van Mijn Barmhartigheid.

De Barmhartigheid, die mogelijk gemaakt is door het geschenk dat Mijn geliefde Vader aan de wereld gegeven heeft.

Toen Hij Mij zond, Zijn ene en enige Zoon, bracht Hij het grootste offer van al.

Dat offer, bewijs van Zijn vurige liefde voor al Zijn kinderen, wilde zeggen dat het mogelijk is om Satan voor goed en altijd te vernietigen.

Omwille van de vrije wil die Mijn Vader aan de mensheid gegeven heeft, zal aan elke mens de keuze gegeven worden.

Je zal ofwel voor ofwel tegen Mijn Vader zijn.

Je zal ofwel voor het Paradijs van Eeuwig Leven kiezen of voor de horror van de hel.

Satan zal, nu zijn dagen bijna ten einde zijn, niet stil zitten terwijl in deze tijd Mijn nieuwe wonderen aan de wereld geschonken worden.

Hij zal niet enkel deze verduisterde zielen aanvallen om hen mee te voeren in nog grotere duisternis en dichter bij zijn domein, (ook) vrome christenen zullen zijn doelwit zijn.

De wonderen waarover Ik spreek zijn in de eerste plaats Mijn boodschappen door jou, Mijn dochter. Mijn stem wordt gehoord en bekering vermenigvuldigt zich.

Door deze boodschappen kan Ik aanspraak maken op miljoenen zielen.

De andere wonderen bevatten de grote gave van Mijn Barmhartigheid die Ik weldra in  de wereld breng wanneer de Waarschuwing plaatsvindt.

Voor de eerste keer zal aan elke man, vrouw en kind het bewijs gegeven worden dat niet alleen God de Vader bestaat, maar dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon, ook besta.

Dat wil zeggen dat alle godsdiensten, inclusief het Joodse volk, Mijn uitverkoren volk waaruit Ik voortkwam, de waarheid zullen beseffen.

Het wonder van een wereldwijde bekering zal Satan woest maken die zelfs dan niet zal opgeven. Die arme zielen, die nu reeds in verschrikkelijke zonde verkeren, zullen het zeer moeilijk vinden om van hem weg te trekken.

Andere mirakels zullen te maken hebben met wereldwijde gebeurtenissen waaronder ecologische wonderen die door Mijn Vader zullen geschonken worden uit liefde voor Zijn twee getuigen, de christenen en de Joden.

Aan deze twee religies zal macht gegeven worden wanneer zij vervolgd worden.

Hun vijanden zullen lijden omdat zij hun een verschrikkelijke straf opleggen.

En dan zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn verrijzenis.

Dat zal de dag zijn waarop Ik de levenden en de doden kom oordelen.

Dat is de dag waarop Ik Mijn familie kom verzamelen zo dat wij één zullen worden.

Dat zal het begin zijn van Mijn rijk, wanneer hemel en aarde samensmelten om een te worden voor 1.000 jaren.

In die tijd zullen allen leven door de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie geliefde Jezus