387 - De Maagd Maria: Ik ben de bemiddelaarster. Door mij zal ik al jullie gebeden voor mijn Dierbare Zoon brengen.
Vrijdag 30 maart 2012, 23.45 u.

Mijn kind, weet dat wanneer de boodschappen van mijn Zoon aan jou veranderen en gebeurtenissen openbaren zowel uit het verleden als in de toekomst, jij meer aangevallen zal worden.

Het Heilig Woord van Mijn Zoon zal altijd verworpen worden door diegenen die weigeren naar Hem te luisteren.

Menselijke opinies zijn niet belangrijk.

Mijn Zoons mededelingen aan de wereld in deze tijd zijn te belangrijk om diegenen die deze boodschappen bestrijden, toe te laten jou op te houden en je van dit werk af te leiden.

Nu is het de tijd voor nederige beschouwing over de Passie van mijn Zoon op het Kruis.

Mijn kinderen moeten het offer dat Hij bracht voor de hele mensheid eren door zelf hun eigen offer te brengen voor Hem tijdens de Goede Week.

Bid, bid, bid kinderen voor vrede in de wereld.

Bid ook voor de bescherming van de Paus gedurende deze tijd van hevig verzet tegen de Katholieke Kerk. 

Gebed, nederigheid en eenvoudige trouw tegenover mijn Zoon zijn nodig voor jullie om dicht bij het Hart van mijn Zoon te komen.

Ik ben de bemiddelaarster. Door mijn bemiddeling zal Ik jullie gebeden voor mijn dierbare Zoon brengen.

Door mij zal Ik jullie helpen Hem meer te beminnen en Hem de troost te schenken die Hij nodig heeft in deze tijd waarin de wereld Zijn Dood op het Kruis herdenkt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding