386 - Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nog eens.
Vrijdag 30 maart 2012, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoeming.

Satan, die vanaf de val van Adam en Eva geregeerd heeft in de harten van de mensen, heeft gemeend dat hij met succes zielen gestolen had.

Het grootste deel van de mensheid zou het woord van God niet aanvaarden, in het bijzonder de Geboden niet die hen door Mozes gegeven waren.

Dus werd Ik gezonden om te garanderen dat de waarheid aan de mensen gegeven werd in de hoop dat de wereld die zou aanvaarden en naar de Vader zou terugkeren.

Terwijl velen Mijn Allerheiligste Woord wel aanvaardden, weigerde de meerderheid Mij als de Messias te erkennen.

De waarheid is dat zij niemand zouden aanvaard hebben, evenmin de profeten, omdat zij er genoegen in vonden te leven in de zonden waarin hun ziel gevangen zat.

Indien zij Mij zouden aanvaard hebben dan zou Ik op aarde geregeerd hebben en heel de mensheid zou genoten hebben van eeuwige zaligheid.

In plaats daarvan werd Ik verworpen.

De Joden, Mijn eigen volk, verachtten Mij.

De FarizeeŽn keken op Mij neer, maar wanneer zij Mijn Heilig Woord hoorden konden zij Mij niet gewoonweg negeren.

Dat komt omdat Mijn woorden in hun zielen een licht liet ontvlammen dat zij moeilijk uit hun gedachten konden verdrijven.

Daarom bleven zij steeds weer naar Mij toekomen om Mij te ondervragen.

Vandaag is hetzelfde gaande. Diegenen onder jullie die beweren Mijn woord te ontkennen dat door Mijn profeet gesproken wordt, kunnen niet gewoon maar weg wandelen.

Ondanks jullie aanspraken tot verwerping, komen jullie steeds weer terug.

Mettertijd zullen jullie Mijn woord aanvaarden dat vandaag tot jullie gesproken wordt.

Jullie moeten niet dezelfde fout maken als diegenen die Mij niet alleen verwierpen maar die Mij kruisigden.

Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nog eens.

Sta Mij toe jullie naar verlossing te leiden door nu naar Mij te luisteren, nu Ik jullie vanuit de hemelen oproep om jullie voor te bereiden op verlossing en Mijn Nieuw Paradijs.

Jullie geliefde Jezus