384 - De Maagd Maria: Vraag mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de wereldmunt te voorkomen.
Dinsdag 27 maart 2012, 18.00 u.

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal tijdens de Goede Week nog toenemen. Dat is de week waarin de misleider zoveel van Gods kinderen als hij kan zal verwonden door oorlogen, vervolging en geweld.

Het is gedurende deze tijd dat hij groot lijden toedient net zoals Mijn dierbare Zoon doorstond tijdens zijn passie op het kruis.

Mijn kind, jij moet zeggen aan al diegenen die overal  zielen hebben aangemoedigd om elke vrijdag tot Pasen Mijn heilige Rozenkrans te bidden, dat Ik ten zeerste verheugd  ben.

De zielen die zij redden samen met het lijden van hun eigen naties worden allemaal geholpen door deze devoties.

De liefde van Mijn Zoon wordt nu gevoeld door meer mensen over de hele wereld in tijden van groot lijden.

Hij verzacht hun pijn met Zijn bijzondere genaden en troost hun zielen door de kracht van de Heilige Geest.

Kinderen, jullie gebeden die jullie zo liefdevol aanbieden in de Hemel, worden verhoord.

Jullie moeten altijd de hulp van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader vragen. Elk klein gebedje, ongeacht hoe kort, wordt gehoord en beantwoord in overeenstemming met de wil van de Allerhoogste God.

Mijn kind, vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om te voorkomen dat de ene wereldmunt zou worden geÔntroduceerd.

Jullie gebeden en vasten kunnen dat bereiken.

Van zodra dit gebed gedurende jullie vasten gezegd wordt, zal Mijn Eeuwige Vader deze mensen tegenhouden  om de beperkingen op te leggen die ze gepland hebben om jullie te kunnen controleren.

Diezelfde mensen willen het christendom vernietigen, het is dus belangrijk dat jullie dit stoppen door bijzondere offers.

Kruistochtgebed (42) - Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.

O Allerhoogste God,

ik offer U mijn vasten

opdat U de greep van het kwaad in de wereld zal stoppen

dat gepland is om mijn land te laten verhongeren met inbegrip van het Brood des Levens.

Aanvaard mijn offer en luister naar mijn smeekbeden voor andere naties om hen te sparen voor het lijden dat gepland wordt door de Antichrist.

Red ons, Lieve Heer, van de boosaardigheid en bescherm ons geloof

zodat wij U kunnen eren met de vrijheid die wij nodig hebben

om U te beminnen en te aanbidden, voor eeuwig en altijd. Amen.

Mijn kind, een dag van vasten op Goede Vrijdag zal voor de naties veel bevrijding van de duivel meebrengen en van al diegenen die zijn verdorven verlangens volgen om de controle te hebben over de financiŽn van alle naties.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding

Moeder van God