383 - Zelfs De Waarschuwing zal niet al de Ongelovigen tot bekering brengen
Zondag 25 maart 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek ik dringend al Mijn volgelingen om hun tijd toe te wijden aan het gebed voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, geloven noch in de eeuwige redding. Deze zielen liggen Mij na aan Mijn Hart en zijn diegenen die moeten bekeerd worden zodat zij eerst kunnen verlost worden.

Degenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven op aarde niet eindigt.

Velen aanvaarden niet dat zij voor eeuwig zullen bestaan.

Deze zielen verwonden Mij ten zeerste en Ik voel ontzetting wanneer Ik toezie hoe zij in dit bestaan op aarde het leven in hun zielen verwoesten.

Zelfs de Waarschuwing zal velen van hen die beweren atheïsten te zijn, niet tot bekering brengen.

Hun enige redding ligt in de gebeden en het lijden van offerzielen.

Ik roep jullie dringend op om te bidden voor deze zielen door dit Kruistochtgebed (41) voor de zielen van de ongelovigen:

O mijn Jezus, help Uw arme kinderen

die blind zijn voor Uw belofte van redding.

Ik smeek U, met de hulp van mijn gebeden en lijden,

de ogen van de ongelovigen te openen

zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien

en in Uw heilige armen lopen om bescherming.

Help hen de waarheid te zien en vergiffenis te vragen voor al hun zonden

zodat zij kunnen gered worden om als eersten

de Poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

Ik bid voor deze arme zielen: mannen, vrouwen en kinderen

en smeek U om hun vergeving te schenken voor hun zonden.

Amen.

Ga nu, Mijn dierbaar leger en focus op Mijn arme verloren kinderen.

Help Mij, jullie Jezus, hun zielen te redden.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus