382. Jullie hebben niet veel tijd voordat Ik kom om te Oordelen
Zaterdag 24 maart 2012, 11.45 u.

Ik kom vandaag tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de wereld in te lichten omtrent Mijn grote barmhartigheid.  

Ik wil de wereld ook informeren omtrent Mijn gerechtigheid.

Kinderen, jullie hebben niet veel tijd voor dat Ik kom om te oordelen.

Het is de periode tussen nu en Mijn dag van het oordeel welke zal plaatsvinden bij Mijn Tweede Komst, die jullie met wijsheid moeten gebruiken om jullie zielen voor te bereiden.

Als jullie goddelijke Redder, is het Mijn plicht jullie te geleiden, jullie te onderwijzen en de wegen te openbaren waardoor jullie je kunnen verzekeren geschikt te zijn om Mijn Paradijs binnen te komen.

Verwerp Mijn profeten niet. Ik richt Mij nu in het bijzonder tot Mijn gewijde dienaren.

Jullie moeten Mij met nederigheid en zuiverheid van ziel vragen jullie met de Heilige Geest te omhullen voor onderscheiding. Wanneer jullie dat doen zal Ik jullie de waarheid onthullen van Mijn Allerheiligste Woord dat jullie nu door deze profeet gegeven wordt.

Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen die uitkijken naar jullie voor leiding, geholpen worden om hun zielen op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Wees nooit bang de uitdrukking “De Tweede Komst van Christus” te gebruiken, want velen van Mijn kudde weten niet wat dat betekent.

Zo weinigen onder hen werd geleerd over die grote en luisterrijke gebeurtenis, noch over  het belang om hun zielen voor te bereiden zodat zij in staat van genade zijn.

Wees nooit bang om te prediken over het vagevuur of de hel. Het is jullie verantwoordelijkheid om Mijn volk de waarheid te vertellen.

Kijk uit naar Mijn leiding door dit Kruistochtgebed (40) -

Gebed voor de clerus om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst

O mijn Jezus,

ik ben maar een nederige dienaar en heb Uw leiding nodig

zodat ik zielen kan voorbereiden op Uw glorierijke Tweede Komst.

Help mij zielen te bekeren en ze voor te bereiden

overeenkomstig Uw Heilige Wil, zodat zij geschikt zijn

om binnen te gaan in de Nieuwe Hemel en Aarde die U beloofde

aan heel de mensheid door Uw dood op het kruis.

Geef mij de genaden die ik nodig heb

zodat ik Uw woord kan meedelen aan dorstige zielen

en dat ik nooit afzie van mijn plicht tot U, lieve Jezus,

aan wie ik mijn plechtige trouw beloofde door mijn heilige geloften.

Amen.

Ga nu, Mijn gewijde dienaren en aanvaard de rol waarvoor jullie gekozen werden.

De uitdaging zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst is de grootste ooit in jullie geestelijke ambt en jullie moeten dit aanvaarden met liefde en vreugde in jullie harten.

Aanvaard ook de gave als een gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze eindtijd, wanneer de Nieuwe Hemel en Aarde als Mijn Nieuw Paradijs verschijnt. 

Jullie zijn gezegend om te leven in deze tijden.

Maar jullie zullen gekweld en gehinderd worden op elk gedeelte van jullie reis wanneer jullie helpen om Mijn zielen op aarde te redden, (met name) door de misleider en al diegenen die hij verlokt om hun harten af te keren van Mij, jullie goddelijke Redder.

Geef nooit op in jullie heilige missie en weet dat Ik, jullie Jezus, met jullie elke stap op de weg meega. 

Jullie geliefde Jezus