380. Zeg aan de mensheid dat alles nu in Mijn Allerheiligste Handen ligt.
Woensdag 21 maart 2012, 20.30 u.

Vanavond kom Ik tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de mensheid te zeggen dat alles nu in Mijn Allerheiligste handen ligt.

Ik verwijs naar de plannen die onderweg zijn vanwege de wereldgroep welke de controle wil bekomen over jullie geld, jullie gezondheidszorg en jullie soevereiniteit.

Het zal hun niet toegestaan worden om jullie te overheersen en de hand van Mijn Vader zal prompt (op hen) neerkomen mochten zij proberen jullie te schaden, kinderen.

Alle gelovigen die het zegel van Mijn Eeuwige Vader dragen, het Zegel van de Levende God, zullen geen kwaad ondervinden.

Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van God onmiddellijk toegang tot dit (zegel) krijgen, overal ter aarde.

Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral die van jullie die Mijn kruistochtgebeden reciteren, Mijn Goddelijke Barmhartigheid en de dagelijkse heilige Rozenkrans.

Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen zielen gered voor het vuur van de hel alsook vele aardbevingen voorkomen.

Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie sterkste wapen vormen tegen het kwaad.

Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid omwille van jullie trouw aan Mij.

Jullie, kinderen, zijn Mijn leerlingen van deze tijd en aan jullie werden nu de machtiging en de gave van de Heilige Geest geschonken om Mijn Allerheiligste Woord te verspreiden.

Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie Mijn hulp inroepen zodat jullie te allen tijde de waarheid spreken wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen.

Kruistochtgebed (39) wordt nu aan jullie geschonken zodat jullie te midden van al Gods kinderen kunnen wandelen en hen helpen om hun zielen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.

O Jezus Mijn geliefde Verlosser,

ik vraag U mij te bedekken met Uw Heilige Geest,

zo dat ik met gezag Uw Allerheiligste Woord kan spreken

om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.

Ik smeek U, Heer Jezus, om al de genaden die ik nodig heb

zodat ik de hand kan reiken aan alle geloofsovertuigingen, gezindten

en nationaliteiten waar ik ook ga.

Help mij te spreken met Uw tong,

arme zielen te troosten met Uw lippen,

en alle zielen te beminnen met de bijzondere goddelijke liefde

die voortkomt van Uw Heilig Hart.

Help mij om zielen te redden die U zo na aan het Hart liggen

en sta mij toe, liefste Jezus, U te troosten

wanneer verloren zielen Uw barmhartigheid blijven verwerpen.

Jezus, Ik ben niets zonder U, maar met Uw milde hulp

zal Ik strijden in Uw naam om de hele mensheid te helpen redden.

Amen.

Mijn leger, dat ontsproten is uit Mijn heilige boodschappen, heeft reeds zevenhonderdduizend zielen bereikt.

Help Mij om meer kinderen van God te bekeren zodat niet één ziel in de handen van Satan valt op het moment van het Oordeel.

Ik zal jullie sterk houden in al jullie werk voor Mij, kinderen.

Ik bemin jullie, Mijn dierbare restkerk.

Jullie geliefde Jezus