379 – De tijd voor het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten voorbereid zijn
Dinsdag, 20 maart 2012, 21.20 uur

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment zou Ik al Mijn leerlingen en volgelingen in Mijn armen willen sluiten.  Ik heb jullie troost nodig, kinderen.

Ik heb jullie vertroosting nodig in Mijn lijden, nu Ik tranen ween voor Mijn Kerk op aarde.

Sommige van Mijn gewijde dienaren zijn zo ver afgedwaald, dat velen (van hen) niet meer in Mijn Tweede Komst geloven.

De priesters, bisschoppen en kardinalen die wel geloven, worden opzij geschoven en gedwongen tot stilzwijgen.

Hoe ween Ik voor deze arme dierbare leerlingen van Mij die hun leven plechtig aan Mij hebben toegewijd en aan de verspreiding van Mijn leer aan de mensheid.

Weldra zullen zij moeten opletten wat zij zeggen over Mijn Heilig Woord, want zij zullen gedwongen worden om de leer van een leugenaar te verkondigen wiens ziel niet van het licht komt.

Kinderen, verenig jullie, Mijn geliefde priesters en al diegenen die van Mij houden en help Mij zielen te redden.

Om dat te doen mogen jullie geen enkel moment verspillen. Jullie moeten anderen vertellen over de grote heerlijkheid die te wachten staat voor jullie allen bij Mijn Tweede Komst.

Die grote en luisterrijke gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je eindelijk met Mij zullen verenigen, jullie dierbare Jezus, die jullie allen zozeer bemint.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen moeten altijd waakzaam zijn.

Jullie zullen verleid worden om Mij te verloochenen, Mijn ware leer af te keuren en gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te eren en te gehoorzamen.

Zo vele arme zielen zullen niet enkel vallen onder de betovering van de valse paus – de Valse Profeet die al zolang voorzegd werd -  maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten bezit.

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie als één man.

Houd elkaar vast.

Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad volgen en hulde bewijzen  aan de Valse Profeet.

Er is veel gebed nodig, maar als jullie doen wat Ik jullie vraag, kunnen jullie vele zielen redden.

Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen de restkerk vormen op aarde en geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wie hij werkelijk is.

Vrees niet, daar Ik genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding uitstort over ieder van jullie die Mij dat vragen te doen door dit gebed:

“O Jezus, help mij altijd om de waarheid van Uw Heilig Woord te zien

en om trouw te blijven aan Uw leer ongeacht hoezeer ik ook gedwongen wordt U te verwerpen. “

Sta op nu en wees moedig jullie allen, want Ik zal jullie nooit in de steek laten.

Ik zal met jullie op de doornige weg gaan en jullie veilig begeleiden naar de poorten van het Nieuwe Paradijs.  

Al wat jullie te doen hebben is Mij volledig te vertrouwen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus