378 - De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt om uit Rome verbannen te worden.
Dinsdag 20 maart 2012, 20.30 u.

Mijn kind, er heerst een kalmte zoals de stilte voor de storm, terwijl de katholieke Kerk weldra in een crisis zal gedompeld worden.

Ik roep al Mijn kinderen van overal op om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt om uit Rome te worden verbannen. Hij, de hoogheilige Vicaris van de katholieke Kerk, wordt gehaat in vele kringen binnen het Vaticaan. 

Een boos plan dat meer dan een jaar geleden gesmeed werd, zal weldra voor de hele wereld zichtbaar worden.

Bid, bid, bid voor al Gods gewijde dienaren in de katholieke Kerk die zullen vervolgd worden omwille van de grote verdeeldheid binnen de Kerk die weldra de kop zal opsteken.

Het grote schisma zal door de hele wereld gezien worden maar het zal niet onmiddellijk als dusdanig herkend worden.

De valse paus maakt zich op om zichzelf aan de wereld bekend te maken.

Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van Godswege komen.

De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste, die zal heersen vanuit de hemel.

Een grote verantwoordelijkheid zal rusten op al die gewijde priesters, bisschoppen en kardinalen die Mijn Zoon innig liefhebben.

Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden.

Elke inspanning die door deze heilige leerlingen zal geleverd worden om zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn zeer geliefde Zoon, zal door de andere duistere zijde tegengewerkt worden.

Ik roep al Mijn kinderen dringend op om te bidden voor de nodige sterkte wanneer de Antichrist en zijn partner, de valse profeet, meer bekend zullen worden.

Jullie moeten Mij, de Moeder van Redding, om gebeden vragen om te verzekeren dat de katholieke Kerk zal gered worden en dat het ware woord van Mijn Zoon in veiligheid is. 

De waarheid van de belofte van Mijn Zoon, om in grote heerlijkheid weer te komen, zal gemanipuleerd worden.

Mijn lieve kinderen, er zal jullie een serie van onwaarheden gegeven worden die jullie geacht zullen worden te eren en te aanvaarden in de heilige naam van Mijn Zoon.

Mijn kruistochtgebed (38) moet volgende maand elke dag gebeden worden om ervoor te zorgen dat Gods heilige priesters niet zullen vallen voor de zondige misleiding die door de valse profeet en zijn volgelingen gepland wordt.

O gezegende Moeder van Redding,

bid alstublieft voor de katholieke Kerk in deze moeilijke tijden

en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.

Wij vragen U, Moeder van Redding,

om Gods gewijde dienaren te omhullen met Uw heilige mantel,

opdat hun de genaden gegeven worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waar zij tegenover staan.

Bid ook opdat zij zouden waken over hun kudde

in overeenstemming met de ware leer van de katholieke Kerk.

O heilige Moeder van God, geef ons, Uw restkerk op aarde,

de gave van leiderschap zodat wij zielen kunnen helpen leiden

naar het Koninkrijk van Uw Zoon.

Wij vragen U, Moeder van Redding, om de misleider weg te houden

van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven

hun zielen te beschermen, zodat zij geschikt zouden zijn

om de poorten van het Nieuwe Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.

Ga, kinderen en bid voor de vernieuwing van de Kerk en voor de veiligheid van die gewijde dienaren die voor hun geloof zullen lijden onder het bestuur van de valse profeet.

Maria, Moeder van Redding