375. Liefde is sterker dan haat
Woensdag 14 maart 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik omhels je dicht tegen Mijn borst omdat jij deze pijn in vereniging met Mij verduurt.

Mijn kinderen en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor elkaar die zij niet kunnen uitleggen.

Zij mogen vreemd zijn voor elkaar en leven aan het ander eind van de wereld, maar de liefde die zij voelen is Mijn liefde.

Zij hebben elkaar lief zoals natuurlijke broers en zussen in een liefhebbende familie doen.

Ik ben het licht dat die spontane liefde schept en die zielen samenbrengt.

Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen samenbrengt als één familie.

Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.

De Heilige Drie-Eenheid staat aan het hoofd van de familie en wanneer jullie liefde zuiver en nederig is, maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.

De Liefde van de Vader komt doorheen Mij.

Wanneer jullie Mij liefhebben zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader plaatsen die het zegel van bescherming rond jullie en jullie familie zal plaatsen.

*(Zie zegel van bescherming – kruistochtgebed 33)

Mijn Hart wordt week wanneer Ik met vreugde de liefde zie die jullie voor elkaar hebben.

Jullie geven Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan omdat Mijn arme kinderen in door oorlog verscheurde landen vervolgd worden.

Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen als één iemand samensmelt, ongeacht wat hun achtergrond is of uit welk land zij komen, om zo de haat in de wereld te bestrijden.

Liefde is sterker dan haat.

Haat verzwakt wanneer hij met liefde wordt beantwoord.

Wanneer iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie antwoorden met liefde en dan zal Satan in elkaar duiken van pijn.

Indien jullie je geneigd voelen om weerwraak te nemen op hen die jullie gekwetst hebben dan moeten jullie voor hen bidden, hen vergeven en hen in de plaats liefde betonen.

Liefde die zich door Mijn familie op aarde verspreidt, is een zeer sterke kracht.

Jullie moeten nooit, zelfs niet voor één ogenblik, denken dat haat de liefde kan verslaan.

De macht die de haat uitoefent, al is die lelijk en pijnlijk om te zien, kan door de macht van de liefde overwonnen worden.

Hoe kan liefde de haat in de wereld van vandaag verzwakken? Het antwoord is: gebed.

Bemin Mij.

Luister naar Mij.

Beantwoord de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, Haar Zoon, door de verschillende gebeden die jullie gegeven werden.

Hier is een speciaal kruistochtgebed voor de eenmaking van Gods kinderen.

Het zal liefde verspreiden in alle delen van de wereld en de haat verdrijven die elke dag aanzwelt.

Deze haat, veroorzaakt door Satan als gevolg van de zwakheden van de mensheid, en die gruwelijkheden voortbrengt zoals marteling, moord, abortus en zelfmoord, kan afgewend worden door dit Kruistochtgebed (37) voor de eenmaking van al Gods kinderen

O lieve Jezus,

verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde,

zodat wij de waarheid van Uw belofte met betrekking tot eeuwige redding

kunnen verspreiden doorheen de hele wereld.

Wij bidden dat die lauwe zielen

die bang zijn om zichzelf met geest, lichaam en ziel aan U te offeren,

hun harnas van trots zouden laten vallen

en hun harten zouden openen voor Uw liefde

en deelgenoten worden van Uw heilige familie op aarde.

Omarm al deze verloren zielen, lieve Jezus,

en sta onze liefde toe, als hun broers en zussen,

om hen uit de wildernis op te tillen om hen mee te nemen  

in de boezem, liefde en licht van de Heilige Drie-Eenheid.

Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw heilige handen,

wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen

 zodat wij kunnen helpen om meer zielen te redden.

Amen.

Ik bemin jullie, kinderen.

Jullie moeten nooit ontmoedigd geraken wanneer jullie de verdorvenheid rondom jullie zien.

Jullie gebeden kunnen die boosaardigheid afzwakken.

Jullie liefde zal haar verslaan.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus