374 – Nu zal door een zeker deel binnen Mijn kerk een gecombineerde poging ondernomen worden om jou tot zwijgen te brengen
Dinsdag 13 maart 2012, 18.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben jij je er eindelijk van bewust geworden hoezeer Mijn allerheiligste woord niet enkel bestreden maar zelfs verworpen wordt door bepaalde leden van Mijn kerk.  

Zij die niet geschikt zijn om aan Mijn voeten neer te vallen en om genade te smeken, verklaren zichzelf wel geschikt om Mijn heilige woorden te beoordelen die aan de mensheid gegeven worden om hun zielen te redden.

Ik ben een God vol erbarmen, vol van verlangen om al Mijn kinderen te redden en traag  in toorn te ontsteken.

Vandaag werd Mijn geduld opnieuw uitgedaagd bij een andere aanval om deze boodschappen te ondermijnen, dit keer vanwege iemand die beweert te spreken in Mijn naam,.

Jij, Mijn dochter, mag je van nu af aan niet meer inlaten met geen enkele dergelijke  vertegenwoordiger zonder Mij eerst om toelating te vragen.

Er wordt nu door een zeker deel binnen Mijn kerk een gecombineerde poging ondernomen worden om jou tot zwijgen te brengen

Mijn kinderen, dit zijn de tijden waarin het geloof van Mijn vurigste volgelingen, inclusief  leden van Mijn Kerk, op de proef zal worden gesteld op een wijze die niet meer gezien is sinds Mijn Kruisiging.

Net zoals Ik gemeen behandeld en ter dood veroordeeld werd omdat Ik de waarheid durfde te zeggen toen Ik voor de eerste keer kwam, zo zullen Mijn profeten  dezelfde behandeling ondervinden in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Zij zullen bespot worden, belachelijk gemaakt en voor gekken aangezien worden wanneer zij Mijn woord verspreiden.

Zij zullen beschuldigd worden van ketterij door diegenen die Mijn leer verkondigen maar die er niet in slagen Mijn woord te herkennen dat vandaag aan de wereld gegeven wordt.

Wees bevreesd, jullie die trachten de weg te blokkeren die Ik nu voor jullie baan om de mensheid te redden. Jullie zullen gestraft worden.

Jullie zullen Mij antwoord moeten geven voor het onrecht dat jullie diegenen aandoen die gezonden worden om in deze eindtijd het woord van God te verkondigen.

Verwerp de profeten van de Heer en jullie verwerpen het woord van de Heer.

Jullie arrogantie maakt jullie blind voor de waarheid en jullie hebben niet het recht Mij te vertegenwoordigen.

Jullie beledigen Mij ten zeerste en jullie verwerping van Mijn heilig woord verwondt Mij diep.

Ik ween om jullie hardvochtige verwerping van Mij, terwijl jullie tezelfdertijd een verwaterde versie prediken van de waarheid van Mijn leer.

Jullie moeten nu tijd doorbrengen in Eucharistische Aanbidding alvorens jullie met Mij kunnen communiceren om het Mij mogelijk te maken jullie te leiden op het pad van de onderscheiding.

Onderzoek de redenen waarom jullie Mijn woorden verwerpen.

Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen van het schisma dat de Katholieke Kerk dreigt te treffen?

Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk geteisterd geweest is door de misleider?

Begrijpen jullie niet dat dit alles voorzegd geweest is?

Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid zouden zien en tot Mij komen voor leiding alvorens het te laat is.

Jullie Jezus,

Verlosser van heel de Mensheid