373 - De Maagd Maria: Nooit voorheen was er zoveel weerstand tegen goddelijke openbaringen
Maandag 12 maart 2012, 19.00 u.

Mijn kind, het is in deze tijd dat al de visionairs, zieners en uitverkoren zielen van God de grootste vervolging zullen lijden.

Satans dagen zijn bijna ten einde en hij zal elk wapen gebruiken, in het bijzonder sommige heilige priesters, om te trachten het woord van Mij, jullie geliefde Moeder en van Mijn dierbare Zoon Jezus Christus, in opspraak te brengen.

Nooit voorheen is er zoveel weerstand geweest tegen goddelijke openbaringen als dat vandaag het geval is.

De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen binnen de Kerk doen al wat ze kunnen om het woord van visionairs tot zwijgen te brengen.

Zij willen niet dat de waarheid te voorschijn komt en zij zullen beletten dat de gebeden die aan de visionairs gegeven worden om zielen te redden, bekendgemaakt worden.

Bid, kinderen, dat hun inspanningen het werk van Mijn Zoon niet belemmeren of gelovigen blind maken voor de gave van de Heilige Geest die blijft uitgestort worden over zielen die deze boodschappen zien.

Jullie gebeden en trouw aan Mijn dierbare Zoon zijn nooit zo belangrijk geweest nu deze wolk van duisternis zich over de Kerk van Mijn Zoon blijft uitbreiden.

Bid, bid, bid opdat het licht van Mijn Zoon erdoorheen kan schijnen zodat verloren zielen kunnen verlicht worden door Zijn Allerheiligste Woord.

Dank je om Mijn oproep te beantwoorden, Mijn kind, vooral in deze tijd van grote droefheid in jouw ziel, veroorzaakt door de kwelling die jij te verduren hebt vanwege diegenen die pretenderen te spreken in de naam van de Heer.

Jullie hemelse Moeder

Moeder van Redding