370 - Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd geweest voor wanneer het tweede zegel verbroken wordt.
Donderdag 8 maart 2012, 19.52 u.

Mijn liefste dochter, de wereld verwacht dit moment al tweeduizend jaar.

Sommigen met vrees in hun harten, anderen met hoop en verwondering voor wanneer dit moment zou komen, en nu is het zover.

Dit is de tijd waarop Ik Mijn profeet van de eindtijd zend, jou, Maria, om eindelijk het Boek van de Waarheid aan te bieden dat de inhoud onthult van het Boek Openbaring.

Ik ben de God tot wie in deze verschrikkelijke tijden al Mijn  kinderen roepen.

Ik ben het naar wie al Mijn bevreesde kinderen ook moeten roepen.

In deze tijd breng Ik Mijn familie samen zodat wij ons in de strijd kunnen verenigen om de draak te verslaan, die de aarde zo lang gekweld heeft.

Kinderen, wees niet bang. Geen kwaad zal diegenen overkomen die Mijn Zegel dragen, het Zegel van de Levende God.

Satan en zijn gevallen engelen die in deze tijd de wereld teisteren, hebben geen macht over diegenen die het merkteken van de Levende God hebben.

Jullie moeten naar Mij luisteren, kinderen en Mijn Zegel aanvaarden, want het zal niet alleen jullie levens redden, maar ook jullie zielen.

Bid elke dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen* (zie onderaan deze boodschap).

Verzeker jullie ervan dat elk lid van jullie familie en geliefden de belangrijkheid van Mijn Zegel begrijpen.

Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade zijn en zij zal jullie de kracht geven die jullie nodig hebben. 

Mijn Zegel van bescherming werd voorzegd voor wanneer het tweede zegel wordt verbroken.

De ruiter op het rode paard is de wraakzuchtige duistere engel die Mijn kinderen zal doden in de vele komende oorlogen. Maar hij zal voorbij gaan aan Mijn kinderen die het zegel op hun voorhoofden dragen. (**)

Bereid jullie nu voor want deze oorlogen zijn reeds bezig en meer worden er nog gepland in alle hoeken van de wereld, vooral in het Midden-Oosten en in die landen waarop Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, gewandeld heeft tijdens Zijn leven op aarde.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

(**) Openbaring 6, 3-4

“Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: ‘Kom!’ En er kwam een ander paard te voorschijn, vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen, zodat zij elkander zouden uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.”

* Zegel van Bescherming.  Gebed tot God de Vader (oorspronkelijk door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid ontvangen op 20 februari 2012)

Bid dit Kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te ontvangen en aanvaard het met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,

Ik aanvaard met liefde en dankbaarheid

Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.

Uw Goddelijkheid omvat mijn lichaam en ziel voor eeuwig.

In nederige dankbaarheid buig ik voor U neer en offer U,

mijn geliefde Vader mijn diepe liefde en trouw.

Ik smeek U mij en mijn geliefden met dit bijzondere Zegel te beschermen

en ik beloof U plechtig mijn leven in Uw dienst te stellen voor eeuwig en altijd.

Ik bemin U, lieve Vader.

Ik troost U in deze tijden, lieve Vader.

Ik offer U het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw zeer geliefde Zoon

als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen.

Amen.