369 - Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden
Woensdag 7 maart 2012, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die nodig zijn om je de kracht te geven om te gaan met de krachten van het kwaad die onderweg zijn om deze heilige zending te stoppen.

Het is belangrijk te begrijpen dat menselijk oordeel niet belangrijk is.

Al wat telt is Mijn Allerheiligste Woord.

Mijn Woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Gelijk wie aan jou zegt dat deze boodschappen niet in overeenstemming zijn met Mijn Leer is een leugenaar.

Zij kennen Mij niet. Zij mogen dan wel denken van wel, maar zij kunnen Mij enkel kennen indien zij nederig van hart blijven.

Zij wiens meningen Mijn Woord tegenspreken zijn schuldig aan de zonde van hoogmoed. Hoogmoed verblindt zelfs Mijn gewijde dienaren voor de waarheid van Mijn Heilig Woord. Mijn beloften aan de mensheid om in glorie terug te komen om levenden en doden te oordelen, moeten plaatsvinden.

Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden.

Mijn waarschuwingen aan de mensheid, die Ik jullie geef omdat Ik elke ziel bemin, zijn belangrijk. Ik moet al Gods kinderen op een gepaste manier voorbereiden op die zeer luisterrijke gebeurtenis.

Velen zullen proberen om je tegen te houden. Velen zullen trachten Mijn Heilig Woord te ondermijnen en velen zullen trachten jou kwaad te doen om te beletten dat Mijn Heilig Woord gehoord zou worden.

Al die pogingen zullen nutteloos zijn.

Alleen Ik, Jezus Christus, heb de macht de hele mensheid eeuwige verlossing te verschaffen. Alleen Ik heb de macht om de zielen van heel de mensheid voor te bereiden op hun erfenis in het Paradijs.

Niemand, ook niet Satan, de koning van de duisternis, of zijn aanhangers, kunnen dit gebeuren stoppen.

Onthoud altijd het volgende. Ik zal al diegenen beschermen die trouw blijven aan Mijn Heilig Woord. Jullie mogen beangstigd worden door wereldwijde gebeurtenissen wanneer de krachten van de duisternis jullie landen omhullen. Die gebeurtenissen zullen jullie kwellen, maar jullie moeten nooit vrezen want Ik zal jullie meenemen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.

Al wat Ik vraag is dat jullie op Mij vertrouwen.

Laat Mij jullie leiden.

Sta Mij toe jullie de manier te tonen om jullie zielen te zuiveren door de Kruistochtgebeden die Ik jullie geef.

Laat al de rest aan Mij over.

Onthoud dat Mijn liefde voor jullie allen zo sterk is dat geen mens ter wereld ooit die zuivere liefde en medelijden die Ik voor ieder van Gods kinderen in Mijn Heilig Hart draag, zou kunnen verzwakken. 

Jullie geliefde Jezus

Redder van de Mensheid