368 - Het eerste zegel is de geloofsafval
Woensdag 7 maart 2012, 15.40 u.

Mijn allerliefste dochter, zeg aan Mijn kinderen dat niemand de kennis noch het recht heeft om de waarheid, vervat in het Boek Openbaring, te onthullen.

Hoe goed zij zichzelf ook op de hoogte achten, alleen Ik, Jezus Christus, Verlosser en Redder van de mensheid heb de autoriteit om aan te wereld te onthullen wat in het Boek van de Waarheid staat.

Alleen IK, het Lam van God, heb het recht om aan de wereld van vandaag de waarheid over te brengen die gegeven werd aan Mijn leerling, Johannes de Evangelist, het instrument van de waarheid.

Het eerste zegel is de geloofsafval (apostasie), die men niet enkel ziet onder ongelovigen, maar onder hen die beweren Mij te kennen en diegenen die openlijk hun liefde voor Mij verkondigen.

Dit is de tijd waarin het ware geloof zal verdraaid worden, waarin jullie, Mijn kinderen, een verwaterde doctrine aangeboden wordt die een belediging is voor Mijn leer.

Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie nieuwe valse geloofsovertuigingen en religieuze leerstellingen zien opkomen, jullie zullen weten dat het dan de tijd is om het eerste zegel te openbaren. 

Kijk rondom en wat zien jullie? Religies die eer brengen aan nieuwe goden waarvan jullie nog nooit gehoord hebben. Religies die gebaseerd zijn op sciencefiction, die uitdraaien op flauwe kul en die zonder inhoud zijn. Geestelijke wezens die niet van deze wereld zijn maar waarvan velen geloven dat zij het Hemelse Rijk van Mijn Vader vertegenwoordigen.

Let op, want jullie leven in illusies.

Geen enkele van deze metafysische (bovennatuurlijke) overtuigingen vertegenwoordigt de waarheid. Elke geloofsleer die jullie leert hoe belangrijk het is jezelf boven al het andere te stellen is een doctrine die van Satan komt.

Luister niet. Keer jullie af van deze wrede misleiding.

Zij die valse goden zoeken en hun leven toewijden aan de verafgoding van valse goden zijn voor Mij verloren. Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om leiding, kan Ik jullie niet redden.

Aan jullie en aan al diegenen die zich nu bewust afkeren van de koning van de duisternis, zal de gave van onderscheiding geschonken worden als jullie Mij in dit Kruistochtgebed (36) vragen: Help mij om de ware God te eren.

Jezus, help mij want ik ben verloren en verward.

Ik ken de waarheid van het leven na de dood niet.

Vergeef mij als Ik U beledig door valse goden te vereren die niet de ware God zijn.

Red mij en help mij om de waarheid met klaarheid te zien

en red mij uit de duisternis van mijn ziel.

Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen.

Amen.

Er is slechts één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, de Heilige Drie-Eenheid. Elke andere god komt van Satan, ongeacht hoe aantrekkelijk de schijn.

Alstublieft, verspeel jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te verpanden aan geloofsovertuigingen die praktijken eren van de new age waaronder, Reiki, Yoga, new age meditatie, tarotkaarten, helderziendheid, paranormale lectuur en engelenverering verbonden met verheven lichtmeesters (ascended masters).

Langzaam maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard niet alleen in jullie maatschappij, maar ook door katholieke en christelijke Kerken.

Deze valse religieuze doctrines verspreiden zich zo snel dat zij reeds miljarden van Gods kinderen verteerd hebben die daarin zoveel valse troost gevonden hebben dat zij niet langer het bestaan van de ene ware God erkennen.

Jullie Jezus