366 - Het Boek van de Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd.
Maandag 5 maart 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling die je van alle kanten overvalt. 

Weet dat aan Johannes de evangelist het onverzegelde boek gegeven werd, het boek van de waarheid -  om door de wereld van deze tijd gehoord te worden.

Dat boek aan hem gegeven was niet langer verzegeld, want de zegels waren reeds geopend.  Dan werden zij gesloten om pas op het einde geopenbaard te worden.

Deze tijd is voor jou gekomen om het Boek van de Waarheid te openen en de inhoud ervan mee te delen aan al Gods kinderen om hun zielen voor te bereiden op het eeuwig leven.

Het Boek van de Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd.

Door de klank van jouw stem zal de waarheid eindelijk onthuld worden en de mysteries die in het Boek Openbaring vervat zitten zullen aan een ongelovige wereld worden gepresenteerd.

Maar niet voor lang. Ondanks de geloofsafval, die niet alleen de gelovigen zal treffen maar ook de gewijde dienaren van de kerk, is de tijd voor de grote biecht nabij.

Eens deze plaatsvindt zal er zich een grote bekering in de hele wereld voordoen.

Dan zullen zij hongeren naar de waarheid die in het onverzegelde boek staat en aan de wereld beloofd werd voor deze tijd, de eindtijd.

Jij bent de boodschapper die niet alleen de zending gekregen heeft om de wereld voor te bereiden op de redding van de zielen, maar ook om Mijn rijk aan te kondigen.

Jouw geliefde

Jezus