365 - De Katholieke Kerk en het Huis van IsraŽl zal vervolgd worden
Zondag 4 maart 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd om de zegels te verbreken is bijna daar, wat tot gevolg zal hebben dat jij het zevende zegel zal openen.

Omwille van jullie gebeden is er veel ontreddering voorkomen.

Jullie, Mijn volgelingen, aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen verenigd met het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder opgaan naar Mijn Glorievol Koninkrijk.

Zoals leugens en verdorvenheid in de wereld escaleren, zo zal ook het geloof toenemen van diegenen die Mijn leger leiden.

De kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het Huis van IsraŽl.

Velen zullen verheugd zijn. Deze twee religies zullen lastig gevallen worden en alle moeite zal gedaan worden om, zowel van buitenaf als van binnenuit, elk spoor van beiden uit te wissen. Er zal grote vreugde zijn in de wereld wanneer zij gevallen zijn.

Velen zullen denken dat zij vernietigd zijn. De mensen zullen dan hun lijken negeren.

Maar dat zal dwaas zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde te vormen wanneer de poorten van Mijn Paradijs geopend worden.

Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren volk op aarde vernietigen.

Zij kunnen het pijn, foltering, dood doen ondergaan en ook de gebouwen en tempels slopen die door hen gebouwd werden om Mijn Vader te eren. Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen opeisen wanneer zij samen met Mij in het Paradijs zullen heersen.

Verwerp God nooit.

Verwerp nooit zijn Kerken.

Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog en eeuwige verdoeming  volgen.

Jullie Verlosser

Jezus Christus