363 - God de Vader: waarschuwing omtrent satanische erediensten en new age doctrines
Vrijdag 2 maart 2012, 12.20 u.

Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen toenemen tijdens de vereiste laatste zuivering vóór de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

De aarde wordt voorbereid op deze luisterrijke gebeurtenis, die als de grootste gave door Mij beloofd werd sinds de schepping van het Paradijs.

Verwacht deze gebeurtenis met grote hoop want dit nieuwe Paradijs is waarnaar elke man, vrouw en kind zullen streven.

Bereid jullie zelf zo voor dat jullie, jullie families en vrienden geschikt zijn om de grond te bewandelen in Mijn Nieuw Koninkrijk dat onder de heerschappij zal staan van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus.

Negeer dit verzoek, kinderen en jullie zullen je rechtmatig erfdeel verspelen.

Indien de zondaars slechts een minuutje vluchtig konden kijken naar deze luisterrijke schepping, zouden zij ter aarde neervallen en om genade smeken om deze poorten binnen te gaan.

Alleen diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde hebben voor Mij, hun Hemelse Vader en voor Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, zullen in staat zijn om te genieten van dit nieuwe vredevol en schitterend bestaan.

Spijtig genoeg heeft Satan de zielen van veel van Mijn kinderen verduisterd zodat zij niet bekwaam zullen zijn om waarheid van fictie te onderscheiden.

Mijn dochter, er worden verschrikkelijk leugens opgezet door satanische cults en new age doctrines.

Mijn arme kinderen, verleid door leugens die ingekleed worden als een kleurrijke luchtspiegelingen, geloven in een nieuwe planeet.

Hun wordt een andere soort van paradijs beloofd. Maar dat bestaat niet.

Wanneer Satan verleidt en de harten wint van diegenen die in hem geloven dan kwelt hij hen voor de eeuwigheid.

Indien je, na hun dood, de verschrikking op hun gezichten zou zien, wanneer zij zichzelf in de klauwen van Satan bevinden, zou het je hart in twee scheuren.

Zij zijn zo ellendig, dat het belangrijk is dat jullie deze zielen verwittigen omtrent de kwelling die op de loer ligt.

Bid voor hen. Hou nooit op. In vele gevallen kan enkel het lijden van offerzielen hen redden van de hel.

Diegenen die geloven in Mij, God de Vader, roep Ik nu op om valse goden, valse idolen, valse doctrines, waarzeggers en de new age doctrine op te geven, die allemaal op niets uitlopen.

Zij zijn allen voortgebracht door de koning van de misleiding: Satan, een doortrapte leugenaar.

Hij zal niets uit de weg gaan om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te trekken.

Ik smeek jullie, kinderen, om te bidden voor deze zielen als een troost voor Mij, jullie geliefde Vader.

Troost Mij. Met de tijd zullen jullie het mysterie van Mijn Hemels Koninkrijk verstaan. Met de tijd zal het mysterie van Mijn Goddelijke Wil geopenbaard worden.

Met de tijd zullen jullie, door jullie trouw en liefde voor Mij, Mij helpen Mijn familie uiteindelijk te verenigen in het Koninkrijk dat van in den beginne voor al Mijn kinderen geschapen werd.

Dank je, Mijn dochter voor jouw lijden. Dank aan jullie, Mijn kinderen, om Mijn oproep vanuit de Hemelen te beantwoorden.

Ik geef al Mijn zegen nu, maar jullie moeten Mij vragen:

“Hemelse Vader, help Mij om in Uw ogen zo klein als een kind te worden.

Ik smeek om al Uw genaden over mij uit te storten

zodat ik Uw oproep om al Uw kinderen te redden, kan beantwoorden. Amen.

Jullie geliefde Hemelse Vader

God de Allerhoogste