362 - Verenig jullie terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan
Donderdag 1 maart 2012, 19.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen gered worden door de gebeden en het lijden van Mijn geliefde volgelingen wier liefde voor Mij boven alles uitstijgt, wat een groot deel van de mensheid bekend is.

In deze periode van intensiteit houd Ik stand en reken Ik op Mijn volgelingen om Mij te helpen zielen te redden.

Veel van deze zielen zullen de handeling van Mijn goddelijke barmhartigheid niet overleven en sterven in staat van doodzonde.

Zo velen onder jullie hebben Mijn oproep beantwoord met zulk een gehoorzaamheid en edelmoedigheid van hart.

Jullie geven Mij grote troost.

Ik zegen jullie, Mijn geliefde volgelingen, en vraag jullie te blijven bidden voor de zielen van anderen.

Aan heel de mensheid zal binnenkort de gave van Mijn barmhartigheid gegeven worden.

Geen enkele mens zal falen in het begrijpen van de waarheid van Mijn bestaan. Maar niet allen zullen Mij willen omarmen, zelfs wanneer de waarheid hun geopenbaard wordt.

Zij zijn de zielen waarnaar Ik smacht.

Dat zijn de verloren zielen voor wie Mijn geliefde Moeder tranen vergiet.

Dat zijn de zondaars die jullie Mij moeten helpen redden want Ik wil alle kinderen Gods redden.

Bid en verenig jullie om Mij te helpen alle zielen samen te brengen terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.

Kruistochtgebed (35) voor zielen om het Paradijs binnen te gaan.

O mijn Jezus,

help mij U te helpen om de rest van Uw kinderen op aarde te redden.

Ik bid opdat U, door Uw barmhartigheid,

de zielen zou redden van de geest van de duisternis.

Aanvaard mijn beproevingen, pijnen en smarten in dit leven

om zielen te behoeden voor het vuur van de hel.

Vul mij met de genaden om U deze smarten te offeren

met liefde en vreugde in mijn hart

zodat wij ons allen verenigen als één in liefde voor de Heilige Drie-Eenheid

en samen met U in het Paradijs leven als één heilige familie.

Amen.

Kinderen, jullie weten hoezeer Ik jullie bemin.

Jullie die Mij kennen zullen de diepten van Mijn pijn en lijden begrijpen omwille van het aantal mensen die Mijn barmhartigheid verwerpen.

Jullie alleen kunnen, door jullie gebeden, deze zielen helpen en Mij zo de troost schenken die Ik verlang.

Blijf nu dicht bij Mij.

Het zal niet lang meer duren.

Wees geduldig en bid.

Ontspan, voel Mijn liefde.

Alles zal goed zijn.

Jullie geliefde Jezus Christus