360 - De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan
Maandag 27 februari 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld blijven toenemen, komt de tijd voor Mijn Goddelijke Barmhartigheid naderbij.

Nu de oorlogen en onrust zich naar alle richtingen uitbreiden, zal het geloof van Mijn Kerk blijven verzwakken. Het schisma binnen Mijn Heilige Kerk staat op het punt snel tot ontwikkeling te komen.

Priesters tegen priesters.

Bisschop tegen bisschop.

De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.

De woede tegen Mijn Vader zal in elk land van de wereld de kop opsteken.

Mijn volgelingen zullen nu het lijden ervaren voor hun geloof zoals zij dat nog nooit voorheen ervaren hebben. De pijn die deze arme zielen zullen voelen is een weerspiegeling van de pijn die Ik nu verduur.

Al diegenen die verenigd zijn met Mij, hun geliefde Jezus, zullen zonder twijfels in hun hart weten dat Mijn Heilige Geest nu binnen in hen rust.

Zij zullen het onmiddellijk weten wanneer zij zonde rondom zich gewaarworden en hoeveel pijn Mij dat geeft.

Wanneer zij zullen zien hoe oorlogen onschuldigen treffen, zullen zij Mijn foltering voelen in elk botje van hun lichaam.

Wanneer zij de zonde van abortus voor hun ogen zien paraderen alsof het allemaal van geen belang is, zullen zij doorzeefd worden met Mijn pijn.

De zonde escaleert. Het geloof van Mijn Kerk verdwijnt.

De trouw van Mijn gewijde dienaren verzwakt.

Het geloof in Mijn leer wordt door Mijn gewijde dienaren daar verworpen waar Mijn kudde leugens opgedist krijgen omtrent de ernst van de zonde.

Dan zijn daar Mijn geliefde priesters, zusters en clerus van alle religieuze denominaties die in Mij en in Mijn Eeuwige Vader geloofden en die de pijn ervaren te moeten vaststellen hoe de zonde zich als een lopend vuur verspreid en overal naties met een meedogenloze snelheid overspoelt.

Maar hoe moeilijk dit ook is, jullie moeten sterk en verenigd blijven in Mijn naam.

Gebed is nu nodig en jullie moeten daaraan minstens één uur per dag spenderen om de gebeurtenissen te verzachten die zich in de wereld zullen ontplooien.

Christelijke kerken worden op de korrel genomen en getreiterd door seculiere groepen.

Zij zullen proberen alle zaken af te schaffen die eer geven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser Jezus Christus.

De haat die in hun zielen ingeprent wordt, komt van Satan.

Bid, bid opdat deze zielen die pijn en lijden toebrengen aan Gods kinderen, kunnen gered worden.  

Jullie Jezus