359 - God de Vader: de balsem die jullie zo nodig hebben om jullie zielen te kalmeren
Zondag 26 februari 2012, 21.45 u.

Mijn dochter, tot die kinderen van Mij die geroepen zijn Mijn Heilig Woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, heb Ik het volgende te zeggen.

Jullie, Mijn kinderen, die Mij, jullie geliefde Vader, kennen, moeten vechten tegen de bekoringen die jullie elke minuut van de dag tegenkomen.

Jullie werden met de Heilige Geest vervuld door een bijzondere zegen die door Mijn Zoon op 10 mei 2011 aan de wereld werd gegeven.

Jullie moeten de verantwoordelijkheden begrijpen die nu op jullie rust.

Omdat jullie samensmelten als één leger, dat het begin zal vormen van Mijn overblijvend leger op aarde, zullen jullie langs alle kanten aangevallen worden.

Jullie geloof en trouw aan Mij, jullie geliefde Vader en Mijn dierbare Zoon Jezus Christus, zullen boven jullie weerstand getest worden.

Door Mijn Zoon te volgen zullen jullie het gewicht van Zijn kruis moeten dragen en dat zal niet gemakkelijk zijn.

Jullie zullen vol twijfels zitten, innerlijk lijden en beproevingen en somtijds zullen jullie je willen afkeren.

Veel mensen waarin jullie vertrouwen stellen, zullen misschien proberen om jullie te ontmoedigen.

Men zal jullie zeggen dat jullie je dingen verbeelden, dat jullie te lijden hebben van  waanvoorstellingen en dan zullen jullie bespot, beschimpt en verworpen worden.

Jullie kunnen zelfs het gevoel hebben dat jullie zullen bezwijken onder de leugens en het bedrog die zullen opgezet worden om jullie ervan te overtuigen deze boodschappen af te wijzen.

Het zal een enorm geloof en moed vereisen om jullie kruis op te nemen en Mijn Zoon te helpen bij het voorbereiden van de mensheid op Zijn Glorievolle Wederkomst op aarde.

Jullie zullen struikelen en hinderlagen zullen opgezet worden.

Loop nooit in de val van hen die vragen om mensen te (ver)oordelen indien zij deze boodschappen niet aanvaarden.

Strijd nooit met een ander om Mijn Heilige Wil te verdedigen.

Bemin elkaar.

Heb geduld met diegenen die niet alleen spotten en deze boodschappen bekritiseren, maar die jullie ook als persoon met hoon en spot overladen.

Zwijg. Wees geduldig. Toon liefde aan diegenen die beweren in Mijn naam te spreken.

Oordeel nooit over een ander in Mijn naam, want daar hebben jullie de autoriteit niet voor.

Belaster nooit een ander in Mijn naam. Wanneer jullie dat doen overtreden jullie Mijn geboden.

Bid voor hen die jullie kwetsen, zelfs wanneer het in Mijn naam is.

Kinderen, Ik heb jullie nodig als één geheel verenigd.

Smijt al jullie verschillen opzij.

De arme zielen die jullie aandacht nodig hebben zijn niet zij die reeds bekeerd zijn, maar zij die Mij in het geheel niet kennen.

Bid voor al Mijn kinderen die niets van Mij afweten.

Bid eveneens voor hen die wel weet van Mij hebben maar die weigeren om Mij, Hun Schepper, hun geliefde Vader die hen teder bemint, te erkennen.

Ik verlang ernaar al Mijn kinderen te verenigen.

Ik roep jullie dringend op jullie wapens van angst, boosheid en ongeduld te laten vallen en sta Mij toe jullie mee te nemen op de reis naar het Paradijs.

Deze reis zal kwellend zijn, maar de liefde en de vrede die jullie op het einde zullen vinden zal de balsem zijn die jullie zo dringend nodig hebben om jullie zielen tot rust te brengen.

Kalmte, kinderen, is belangrijk.

Geduld is nodig.

Liefde voor elkaar, inclusief voor diegenen die jullie kwetsen of beledigen,  is noodzakelijk om binnen te gaan in het Rijk van Mijn Geliefde Zoon in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde in het Paradijs dat Ik jullie zo lang geleden beloofde.

Jullie Geliefde Vader

God de Allerhoogste