358 - Verwerp nooit de profeten van de Heer
Vrijdag 24 februari 2012, 21.45 u.

Mijn dochter, het is noodzakelijk dat je stilzwijgend blijft wanneer de vervolging begint.

Het Heilig Woord van Mijn Eeuwige Vader zal verworpen worden door juist die gewijde dienaren die beweren de waarheid van Zijn Heilig Woord te verkondigen.

De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk.

Alle Kerken zullen zich verenigen om één Heilige en Apostolische Kerk te worden bij Mijn Tweede Komst.

Totdat dit gebeurt zal elk woord van Mijn Vader, gegeven aan een geestelijk droge wereld, hetzij genegeerd, uitgedaagd of hevig bestreden worden.

Zij die Mijn boodschappen aan jou, de 7de boodschapper voor de eindtijden, hevig zullen bestrijden, zullen in twee kampen verdeeld worden.

Diegenen die Satan volgen door new age, waarzeggerij en tovenarij (hekserij).

De anderen zullen diegenen zijn die geestelijk blind zijn maar (van zichzelf) geloven dat zij goddelijk geïnspireerd zijn met de Gave van de Heilige Geest.

Beide zullen het woord van God verwerpen dat aan jou gegeven wordt door de Heilige Drie-Eenheid en Mijn geliefde Moeder.

Zelfs goede priesters, aan wie het verboden is om deze boodschappen openlijk te bevestigen, zullen het gerechtvaardigd vinden om Mijn Heilige Woord ten aanhoren van heel de wereld te belasteren.

Met weinig echte nederigheid in hun harten zullen zij het plan opvatten om deze oproep vanuit de Hemel, die gegeven wordt om de mensheid te helpen, te ondermijnen.

Deze priesters, geestelijken en andere zelfbenoemde apostels die beweren Mij te kennen, zullen proberen om zielen aan te sporen Mijn woord te verwerpen.

Zij kennen geen schaamte want zij zullen Mijn Boek van Waarheid zoals het aan heel de mensheid geopenbaard is geweest, op arrogante wijze uiteen rukken.

Dan zullen zij met venijn in hun harten de inhoud versnipperen.

Zij willen de waarheid niet horen want dat zal de cocon van valse veiligheid waarin zij zichzelf genesteld hebben, verstoren en van slag brengen.

O hoe beledigen zij Mij.

Hoeveel schade zullen zij berokkenen en toch beseffen zij dat niet.

Bid opdat deze zielen, die blind zijn voor de waarheid onder invloed van de misleider, hun harten zullen openen en het Woord van God aanvaarden zoals het zich vandaag aan hen aanbiedt.

Zij hebben niet het recht om deze boodschappen openlijk te verwerpen zonder ze te onderscheiden met een zuivere ziel die nederig moet zijn in alle dingen,.

Terwijl God het lijden toelaat dat door zijn zieners op aarde ervaren wordt om te verzekeren dat zielen gered worden, zal Hij de beschimping van zijn gezalfde profeten niet dulden.

Jij, Mijn dochter bent een profeet.

Jij aanvaardt het lijden als een geschenk voor Mij.

Maar dit gaat niet over jou want jij bent niets zonder Mij en jij weet en aanvaardt dat.

God, Mijn Vader, spreekt tot de wereld door Zijn profeten.

Het is Zijn woord dat men verwerpt wanneer men openlijk Zijn profeten belasterd.

Want dat is een zonde in Zijn ogen.

Verwerp nooit de profeten van de Heer.

Breng Zijn profeten nooit schade toe noch kwaad, op geen enkele manier.

Zwijg ten allen tijde als er twijfel is en bid voor hen.

Val de ware profeet aan en als straf zal vuur uit de Hemel op je neerkomen door de Hand van Mijn Vader.

Niemand zal beletten dat het Woord van de Heer aan Zijn kinderen gegeven wordt.

Dat is de belofte door Mijn Vader gedaan sinds het begin.

Luister naar Zijn stem.

Jullie zijn in het einde der tijden, aanvaard dat.

Bid opdat deze boodschappen zouden gehoord worden zodat alle kinderen Gods eeuwig leven zouden hebben.

Jullie Leraar

Verlosser van heel de Mensheid

Jezus Christus