357 - In het Nieuwe Paradijs zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde.
Vrijdag 24 februari 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn hart draag voor al Mijn kinderen.

Het is noodzakelijk om de aarde te zuiveren, want indien Ik nu zou terugkomen zou zij niet geschikt zijn voor Mij om erop te wandelen.

Wanneer de mensheil zal gezuiverd zijn, zullen alleen diegenen overblijven die Mij en Mijn Eeuwige Vader beminnen.

Mijn uitverkoren generatie zal voor eeuwig bij Mij zijn. Dit Paradijs zal 1000 jaren van vrede, liefde en harmonie bieden.

Na die periode zal de tweede verrijzenis van de doden plaatsvinden.

Enkel dan kan het eeuwig leven geschonken worden aan alle zielen met het licht van God dat door hen straalt. Waarom aarzel je, Mijn dochter, weet jij niet dat deze profetieŽn voorzegd werden?

Laat niemand verkeerd begrijpen. Jullie, kinderen van deze generatie, zal de gave geschonken worden van het leven in het Paradijs, dat nog mooier is dan dat wat voor Adam en Eva bereid werd.

Leeftijd zal niet meer bestaan wanneer de mensen (dan) in vrede zullen samenleven met (hun) families uit verschillende generaties.

Dagelijks zal er zoveel liefde en vreugde  voorkomen. Jullie zullen eindelijk een ware blijvende vrede in jullie zielen ervaren.

Waarom zou dit niet mogelijk zijn? Dat is de aarde zoals zij gepland werd door  Mijn Vader wiens Goddelijke Wil eindelijk zal gerealiseerd worden op aarde zoals in de Hemel. Verheug jullie. Het Nieuwe Paradijs moet verwelkomd worden met opwinding en verwachting.

Daar zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde. Jullie zullen de gave van eeuwig geluk ontvangen.

Bid voor diegenen die door zonde en ongehoorzaamheid, elke aanspraak zullen verbeuren op hun rechtmatig erfdeel dat door Mijn Eeuwige Vader gepland werd sinds het begin van de tijd.

Jullie Geliefde Jezus