356 - God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde te aanvaarden
Donderdag 23 februari 2012, 16.42 u.

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.  

Mijn dochter, het is belangrijk dat zij die de leer volgen van de Rooms Katholieke Kerk het millennium aanvaarden zoals beloofd aan al Mijn kinderen.

De woorden in Mijn Heilig Boek, de Heilige Bijbel, liegen niet.

Mijn belofte staat in de Handelingen van de Apostelen.

Ook aan de Evangelist Johannes werd verteld over de glorievolle terugkeer van Mijn geliefde Zoon wanneer Hij zal regeren in het nieuwe Tijperk van Vrede voor 1.000 jaar.

Waarom weigeren diegenen die beweren Mijn Heilig Woord te begrijpen om wel het ene maar niet het andere te aanvaarden?

Tot die gewijde dienaren van Mij zeg Ik nu: open het Boek van de Waarheid.

Jullie hebben de plicht om de waarheid te verkondigen.

Jullie moeten niet luisteren naar diegenen binnen jullie rangen die de waarheid omtrent het Nieuwe Tijdperk van Vrede op aarde verdraaien.

Wat motiveert jullie broeders binnen Mijn Katholieke Kerk die de waarheid ontkennen?

Jullie hebben Mijn kinderen in verwarring gebracht.

Omwille van hun trouw aan de ene ware Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, ontzeggen jullie hun de kans om hun zielen voor te bereiden op de heerschappij van Mijn Zoon in het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Jullie plicht is het Mijn kinderen omtrent de waarheid in te lichten.

Jullie mogen tegenover Mijn kinderen nooit de waarheid loochenen van de Heilige Bijbel waarin het ware woord vervat zit.

Jullie, Mijn kinderen, moeten de belofte van Mijn Zoon na Zijn Glorierijke Verrijzenis uit de dood erkennen. Hij heeft gezegd dat Hij zou wederkeren.

Die tijd, van de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon op aarde, komt nu dichtbij.

Als jullie geloven in de beloften die Mijn Zoon gedaan heeft dan zullen jullie weten dat Hij meent wat Hij zei.

Wanneer Hij terugkomt, komt Hij om te regeren en Zijn rechtmatige troon in te nemen in het Nieuwe Paradijs dat Ik voor jullie allen geschapen heb op aarde.

Twijfel nooit aan de woorden die komen van de Goddelijke lippen van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus.

Weet dat Ik, jullie Geliefde Vader, verlang dat jullie allen als één familie met Mijn Zoon in het Paradijs verenigd zijn.

Aanvaard de waarheid. Verdraai haar niet, of pas ze niet aan om haar te laten overeenstemmen met jullie  gebrekkige interpretatie van de waarheid.

Ik ben de waarheid.

Jullie kunnen Mij of wie Ik ben niet veranderen.

De waarheid zal jullie vrijmaken.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste