355. De Maagd Maria: Bid opdat een Nucleaire Oorlog in Iran kan afgewend worden
Donderdag 23 februari 2012, 16.00 u.

Mijn kind, het is tijd dat mijn kinderen zich samen verenigen als één in eerbied voor Mijn dierbare zoon zodat een nucleaire oorlog in Iran kan afgewend worden.

Die oorlog is zeer nabij en jullie moeten krachtig bidden om hem te stoppen want hij zal miljoenen kinderen van God doden.

Satan en zijn demonen zijn aan het werk om verschrikkelijke vernietiging te veroorzaken.

Indien zij zielen doden voor die de kans gekregen hebben zichzelf te redden in de ogen van mijn Zoon, dan zijn zij verloren.

Dat is het plan van de duivel.

Zo probeert hij om zoveel mogelijk zielen te verhinderen om binnen te gaan in het Koninkrijk van mijn Vader.

Mijn Heilige Rozenkrans kan oorlog verhinderen, kinderen, door het bidden van al de mysteries in één gebed (*).

Verenig jullie nu voor één dag en bid mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire oorlog te stoppen die gepland wordt.

Bid voor deze arme zielen, niet enkel in Iran, maar in alle landen die er ongewild in verwikkeld geraken.

Bid ook voor die arme landen die gebruikt worden als pionnen in het boosaardig spel van leugens gepland door groepen die niet van God zijn, mijn Eeuwige Vader.

Ga nu, mijn kinderen en breng al mijn kinderen samen om te bidden om deze grote gruweldaad tegen de mensheid af te wenden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding

(*) Bedoeld zijn de 20 mysteries in één groot Rozenkransgebed, dat vraagt minimum 80 minuten.