354. Vasten is belangrijk voor jullie zielen
Woensdag 22 februari 2012, 19.00 u.

Boodschap door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, ontvangen tijdens Aanbidding van het Heilig Sacrament

Mijn zeer geliefde dochter, zeg tegen Mijn kinderen dat deze tijd van de Veertigdaagse Vasten een tijd is van rustige beschouwing, van persoonlijk offer en een gelegenheid om te bidden voor de matiging van oorlogen in de wereld.

Streef Mijn vasten in de woestijn na door het maken van kleine offers.

Vasten is belangrijk voor jullie zielen. Het zuivert de geest en schenkt Mij veel troost.

Jullie kunnen veel zielen redden door een slechts een maal per week te vasten.

Dat kan in overeenstemming met wat jullie verlangen. Het enige dat telt is dat jullie die dag opofferen voor de zielen.

Gebruik deze tijd om Mij te helpen in Mijn strijd voor de zielen.

Overweeg Mijn leven op aarde en de gave die Ik schonk, door Mijn dood op het kruis, om Eeuwig Leven te voorzien voor al Mijn kinderen.

Deze enkele weken van de Vasten moeten gebruikt worden om jullie zielen en die van jullie broeders en zusters voor te bereiden.

Alstublieft bereid jullie voor op de Goede Week en Pasen door het volgende

Kruistochtgebed (34) - Mijn vastengeschenk voor Jezus

O Mijn Jezus,

help mij om op mijn bescheiden manier

Uw leven van offer na te bootsen om de mensheid te redden.

Sta mij toe U het offer te schenken van één dag per week te vasten

gedurende de Vastentijd om alle mensen te redden zodat zij

kunnen binnengaan in het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Ik offer U, lieve Jezus, mijn offer

met liefde en vreugde in mijn hart

om U de maat van mijn liefde te tonen.

Door dit offer smeek ik U voor de redding van elke ziel

die in ongenade zou gevallen zijn. Amen

Sta niet toe dat angst een schaduw werpt over jullie hoop op eeuwige redding, kinderen.

De zuivering zal snel gebeuren.

Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.

Jullie moeten je geen zorgen maken.

Jullie moeten sterk zijn.

Jullie moeten hoopvol zijn en altijd de blik op Mij gericht houden.

Alleen dan zullen jullie opstaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.

Ik zal jullie leiden en jullie bij elke stap van jullie reis begeleiden.

Jullie geliefde Jezus

Kruistochtgebed (34) - Mijn vastengeschenk voor Jezus

 

O Mijn Jezus,

help mij om op mijn bescheiden manier

Uw leven van offer na te bootsen om de mensheid te redden.

Sta mij toe U het offer te schenken van één dag per week te vasten

gedurende de Vastentijd om alle mensen te redden zodat zij

kunnen binnengaan in het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Ik offer U, lieve Jezus, mijn offer

met liefde en vreugde in mijn hart

om U de maat van mijn liefde te tonen.

Door dit offer smeek ik U voor de redding van elke ziel

die in ongenade zou gevallen zijn. Amen